Home / Ơn Gọi / Tìm Hiểu Ơn Gọi Dòng Cát Minh (Nam)

Tìm Hiểu Ơn Gọi Dòng Cát Minh (Nam)

Các tiêu chí cần có theo ơn gọi Dòng Cát Minh Nam, O.Carm.

Dòng Cát Minh nhánh nam (O.Carm.) không thi tuyển hằng năm.

Nhà Dòng nhận các ứng viên tìm hiểu với điều kiện sau:

  • Người Công giáo
  • Từ 27 tuổi trở xuống (27≤)
  • Đang là sinh viên đại học, nếu tốt nghiệp đại học, điểm trung bình phải từ 6,0.
  • Có ước muốn dấn thân phục vụ với sức khỏe và tâm lý tốt.

Thời gian tìm hiểu:

  • Gặp gỡ vào mỗi Chúa Nhật đầu tháng, đọc kinh phụng vụ chung, chia sẻ Lời Chúa, chia sẻ đề tài, tin tức sinh hoạt.
  • Thời gian tìm hiểu là 18 tháng.
  • Sau thời gian tìm hiểu, các ứng viên sẽ được xét vào sống cộng đoàn ứng sinh.

Bạn có thể liên hệ với Thầy phụ trách ơn gọi qua email: ongoicatminh@gmail.com

Các bạn có thể điền vào biểu mẫu dưới đây, nếu mong muốn đời sống dâng hiến Dòng Cát Minh

Chương Trình Đạo Tạo Nam Tu Sĩ, Dòng Cát Minh, O.Carm.

1.  Thời Gian Tìm Hiểu

Các ứng sinh nam Công Giáo, tuổi dưới 27 đang học đại học hay xong đại học, có ước nguyện dâng mình cho Chúa có thể liên hệ với Tu Sĩ phụ trách ơn gọi Dòng Cát Minh để xin tìm hiểu.

2. Thời Gian Ứng Sinh và Tiền Tập

Sau thời gian tìm hiểu, nếu ứng sinh tiếp tục ước muốn dâng minh cho Chúa, và được sự đồng ý của Lm. hữu trách, ứng sinh sẽ nhận vào nhà Ứng Sinh – Tiền Tập Viện.

Tại đây ứng sinh bắt đầu đời sống cộng đoàn, đời sống cầu nguyện. Các ứng sinh tiếp tục hoàn tất chương trình đại học, phát triển khả năng Anh Ngữ hay những môn học cần thiết cho đời Tu.

3. Thời Gian Nhà Tập

Sau 1 đến 3 năm là ứng sinh và tiền tập viện, và đã xong chương trình đại học, các ứng sinh có phẩm chất để trở thành tu sĩ, có ước muốn đời sống tu trì và được sự chuẩn nhận của Lm. Đào Tạo, Lm. Đồng Hành và Lm. Giám Tỉnh, ứng sinh sẽ nhận vào nhà tập qua nghi thức mặc Áo Dòng Cát Minh. Thời gian Nhà Tập là 1 năm.

4. Thời Gian Học Viện và Phục Vụ

Sau thời gian Tập Viện và Khấn Tạm, các tu sĩ Cát Minh bắt đầu chương trình học vấn bao gồm Triết Học và Thần Học cũng như những môn học đạo sâu về Linh Đạo Cát Minh. Thời Gian dành cho Triết Học là 3 năm và Thần Học là 4 năm. Trong khoảng thời gian này, các Tu Sĩ Cát Minh được đòi buộc phục vụ tại những giáo xứ, trường học hay bệnh viện để hiểu thêm về tầm quan trọng của đời sống phục vụ tha nhân.

5. Chuẩn bị cho Khấn Trọng (Khấn Trọn Đời)

Ít Nhất là 3 năm sau Khấn Tạm hay không quá 9 năm sau Khấn Tạm, các Tu Sĩ Cát Minh được mời gọi bước vào tiến trình dấng hiến trọn đời cho Chúa và Nhà Dòng qua việc Khấn Trọng Thể. Sau khi Khấn Trọng, tu sĩ Cát Minh hoàn toàn thuộc về nhà Dòng.

6. Chuẩn bị cho thụ phong Phó Tế và Linh Mục

Sau khi Khấn Trọng và hoàn tất chương trình Thần Học, các Tu Sĩ Cát Minh mong muốn tận hiến đời mình phục vụ tha nhân, có phẩm chất để trở thành Linh Mục và được sự đồng ý của  Lm. Hữu Trách và Lm. Giám Tỉnh, Tu Sĩ Cát Minh có thể đệ đơn để xin thụ phong Phó Tế và tiếp theo ít nhất là 6 tháng là thụ phong Linh Mục.

7. Thời Gian Thường Huấn

Khấn Trọng và Thụ Phong Linh Mục xong không phải là chương trình đào tạo kết thúc. Hàng năm nhà Dòng trên toàn thế giới vẫn tổ chức các cuộc thường huấn cho những tu sĩ dưới 10 năm Khấn Trọng hay dưới 5 năm thụ phong Linh mục.

Check Also

Ngày Định Hướng Ơn Gọi và thỉnh sinh ngoại trú Khai Giảng Năm Học mới

Sau những tháng hè vui vẻ bên gia đình, bạn bè và người thân, hôm …