Dòng Cát Minh bắt nguồn từ các vị Ẩn Sĩ, ẩn tu tại Núi Cát Minh, thuộc Đất Thánh (Nước Do Thái bây giờ) vào khoảng thể kỷ XIII (1207). Họ sống tại các hang động, ngày đêm chiêm niệm, cầu nguyện và suy gẫm luật Chúa theo tinh thần của Tiên Tri Êlia. Vì họ sống tại Núi Cát Minh (Carmêlô) nên họ được gọi bằng các tên thân mật là các Ẩn Sĩ Cát Minh và tên của nhà Dòng cũng được ra đời từ đó (Dòng Cát Minh).

Khoảng cuối Thế Kỷ thứ XIII Hồi Giáo đã chiếm đóng hoàn toàn Đất Thánh, vì vậy các ẩn sĩ phải chạy trở về Châu Âu. Khi trở về Châu Âu, Đức Thánh Cha đã mời gọi họ dấn thân vào các công việc mục vụ và phục vụ Giáo Hội. Từ đó Dòng Cát Minh trở thành Dòng hoạt động (tuy vẫn giữ được tinh thần chiêm niệm).

Vào Thế Kỷ XIV, Chân Phước John Soreth lập Dòng Kín Nữ để mời gọi họ sống đúng tinh thần chiêm niệm nguyên thuỷ của Dòng cũng như để cầu nguyện cho các nam tu sĩ trong việc mục vụ và phục vụ tha nhân.

  1. Cầu Nguyện Chiêm Niệm

Nền tảng cốt lõi của linh đạo Dòng Cát Minh là Cầu nguyện – Chiêm Niệm. Điều này được phản ánh rõ ràng trong bản Luật dòng: “Anh em ngày đêm suy niệm luật Chúa và tỉnh thức cầu nguyện.”

Đối với Dòng Cát Minh cầu nguyện là sống hiệp thông và hiệp nhất với Thiên Chúa. Điều quan trọng của Cầu nguyện là “yêu nhiều chứ không phải nghĩ nhiều” và làm sao biến đường lối của chúng ta thành đường lối của Thiên Chúa.

Một Tu sĩ sống chiêm niệm là một tu sĩ không những sống yêu mến Thiên Chúa nhưng còn quý mến tôn trọng anh em mình và tha thiết dấn thân phục vụ tha nhân.

 

  1. Huynh Đệ Cộng Đoàn

Nền tảng thứ hai của Linh Đạo Dòng Cát Minh là sống tình Huynh Đệ Anh em trong cộng đoàn. Qua đời sống chiêm niệm, các tu sĩ Cát Minh khám phá ra sự hiện diện của Thiên Chúa qua các Anh em mình.

Đối với tu sĩ Cát Minh, trở nên anh em có nghĩa là phải hiệp thông và hiệp nhất với nhau, vượt qua những đặc quyền và khác biệt, cùng tham gia và đồng trách nhiệm, cùng chia sẻ của cải vật chất và các chương trình chung. Trở thành anh em cũng có nghĩa là phải quan tâm săn sóc cho nhau, và phải biết đối thoại và hòa giải.

Đời sống huynh đệ được nuôi dưỡng qua việc tham dự Thánh Thể và đọc kinh chung, cùng chia sẽ lời Chúa và để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong mọi lựa chọn và hành động của mình.

  1. Sống Phục vụ tha nhân

Nền tảng thứ ba là Phục Vụ tha nhân. Một Tu sĩ cầu nguyện và huynh đệ đích thực phải là một tu sĩ có thể cảm nghiệm và lắng nghe được tiếng kêu của trần gian nơi thế giới họ đang sống, và sẵn lòng đáp trả những nhu cầu của trần gian, đặc biệt là những người nghèo và những người đang gặp khó khăn.

Việc mục vụ của Dòng Cát Minh không bắt buộc vào một công việc cố định nhưng dựa vào nhu cầu của Xã Hội và Giáo Hội và khả năng của từng tu sĩ. Các tu sĩ Cát Minh hiện phục vụ và mục vụ tại giáo xứ, dạy học, chăm sóc bệnh nhân, linh hướng hay giảng tỉnh tâm, tuỳ theo nhu cầu của Giáo Hội và khả năng của từng tu sĩ.

 

Trải qua 800 năm lịch sử, Dòng Cát Minh luôn sống trung thành nền linh đạo của mình và đã làm cho Giáo Hội thêm phong phú qua nền linh đạo của mình đặc biệt là qua đời sống và tác phẩm của các Thánh Dòng Cát Minh đặc biệt là ba vị thánh tiến sĩ của Dòng; Têresa Avila, Gioan Thánh Giá và Theresa Hài Đồng Giêsu.

Dòng Cát Minh nhánh nam (O.Carm.) không thi tuyển hằng năm.

Nhà Dòng nhận các ứng viên tìm hiểu với điều kiện sau:

  • Nam sinh viên Công giáo
  • Từ 28 tuổi trở xuống
  • Đang là sinh viên hay đã tốt nghiệp đại học,
  • Có ước muốn dấn thân phục vụ với sức khỏe và tâm lý tốt.

Thời gian tìm hiểu:

  • Gặp gỡ vào mỗi Chúa Nhật đầu tháng, đọc kinh phụng vụ chung, chia sẻ Lời Chúa, chia sẻ đề tài, tin tức sinh hoạt.
  • Thời gian tìm hiểu là 12 tháng.
  • Sau thời gian tìm hiểu, các ứng viên sẽ được xét vào sống cộng đoàn ứng sinh.

Bạn có thể liên hệ với Thầy phụ trách ơn gọi qua email: ongoicatminh@gmail.com

Các bạn có thể điền vào biểu mẫu dưới đây, nếu mong muốn đời sống dâng hiến Dòng Cát Minh

Chương Trình Đạo Tạo Nam Tu Sĩ, Dòng Cát Minh, O.Carm.

1.  Thời Gian Tìm Hiểu

Các ứng sinh nam Công Giáo, tuổi dưới 27 đang học đại học hay xong đại học, có ước nguyện dâng mình cho Chúa có thể liên hệ với Tu Sĩ phụ trách ơn gọi Dòng Cát Minh để xin tìm hiểu.

2. Thời Gian Ứng Sinh và Tiền Tập

Sau thời gian tìm hiểu, nếu ứng sinh tiếp tục ước muốn dâng minh cho Chúa, và được sự đồng ý của Lm. hữu trách, ứng sinh sẽ nhận vào nhà Ứng Sinh – Tiền Tập Viện.

Tại đây ứng sinh bắt đầu đời sống cộng đoàn, đời sống cầu nguyện. Các ứng sinh tiếp tục hoàn tất chương trình đại học, phát triển khả năng Anh Ngữ hay những môn học cần thiết cho đời Tu.

3. Thời Gian Nhà Tập

Sau 1 đến 3 năm là ứng sinh và tiền tập sinh, và đã xong chương trình đại học, các ứng sinh có phẩm chất để trở thành tu sĩ, có ước muốn đời sống tu trì và được sự chuẩn nhận của Lm. Đào Tạo, Lm. Đồng Hành và Lm. Giám Tỉnh, ứng viên sẽ nhận vào nhà tập qua nghi thức mặc Áo Dòng Cát Minh. Thời gian Nhà Tập là 1 năm.

4. Thời Gian Học Viện và Phục Vụ

Sau thời gian Tập Viện và Khấn Tạm, các tu sĩ Cát Minh bắt đầu chương trình học vấn bao gồm Triết Học và Thần Học cũng như những môn học đạo sâu về Linh Đạo Cát Minh. Thời Gian dành cho Triết Học là 3 năm và Thần Học là 4 năm. Trong khoảng thời gian này, các Tu Sĩ Cát Minh được đòi buộc phục vụ tại những giáo xứ, trường học hay bệnh viện để hiểu thêm về tầm quan trọng của đời sống phục vụ tha nhân.

5. Chuẩn bị cho Khấn Trọng (Khấn Trọn Đời)

Ít Nhất là 3 năm sau Khấn Tạm hay không quá 9 năm sau Khấn Tạm, các Tu Sĩ Cát Minh được mời gọi bước vào tiến trình dấng hiến trọn đời cho Chúa và Nhà Dòng qua việc Khấn Trọng Thể. Sau khi Khấn Trọng, tu sĩ Cát Minh hoàn toàn thuộc về nhà Dòng.

6. Chuẩn bị cho thụ phong Phó Tế và Linh Mục

Sau khi Khấn Trọng và hoàn tất chương trình Thần Học, các Tu Sĩ Cát Minh mong muốn tận hiến đời mình phục vụ tha nhân, có phẩm chất để trở thành Linh Mục và được sự đồng ý của  Lm. Hữu Trách và Lm. Giám Tỉnh, Tu Sĩ Cát Minh có thể đệ đơn để xin thụ phong Phó Tế và tiếp theo ít nhất là 6 tháng là thụ phong Linh Mục.

7. Thời Gian Thường Huấn

Khấn Trọng và Thụ Phong Linh Mục xong không phải là chương trình đào tạo kết thúc. Hàng năm nhà Dòng trên toàn thế giới vẫn tổ chức các cuộc thường huấn cho những tu sĩ dưới 10 năm Khấn

Trọng hay dưới 5 năm thụ phong Linh mục.

Đăng ký ghi danh xin liên hệ các vị phụ trách sau:

Lm. Fx. Nguyễn Xuân Chính, O.Carm., Tel: 0903179900
Lm. Đom. Maria Ng. Đức Hùng, O.Carm., Tel: 0784210058
Tu sĩ Phê-rô Phạm Trọng O.Carm., Tel: 0372090296
Tu sĩ Giuse Bùi Anh Tuấn, O.Carm., Tel: 0704430499
Facebook: Ơn Gọi Cát Minh & Messenger
EMAIL: ongoicatminh@gmail.com
hay điền vào mẫu để ghi danh
Các vị phụ trách sẽ liên lạc với các bạn.