Home / Event

Blog Archives

Lectio Divina: Chúa Nhật X Thường Niên (B)

Chủ Nhật 9 Tháng Sáu, 2024Lectio Divina Năm BBài Giảng về Sứ Mệnh Truyền Giáo Mc 3:20-35    Lời nguyện mở đầu Lạy Thiên Chúa nhân lành và yêu thương, Đấng cai trị vạn vật trên trời và dưới đất, xin Chúa hãy lắng nghe lời nguyện xin của dân …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXXI Thường Niên (A)

Chủ Nhật 5 Tháng Mười Một, 2023Lectio Divina Năm A Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin sai Chúa Thánh Thần ngự đến để chúng con có thể đọc Lời Chúa với tâm tình không bị ràng buộc bởi các định kiến, để chúng con có thể suy gẫm …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXX Thường Niên (A)

Chủ Nhật 29 Tháng Mười, 2023Lectio Divina Năm A Giới răn trọng nhấtYêu mến Thiên Chúa là yêu mến người khácMt 22:34-40    1.  Lời nguyện mở đầu  Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng tâm tình mà Chúa đã …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XI Thường Niên (A)

Chủ Nhật 18 Tháng Sáu, 2023 Lectio Divina Năm A Bài Giảng về Sứ Mệnh Truyền Giáo Mt 9:36-10:8    Lời nguyện mở đầu Lạy Cha chúng con, Ngôi Lời của Cha ngự trong thế gian nhờ sự xuất hiện của Chúa Giêsu, Con Cha. Người đã công bố điều …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Gioan 17:1-11a

Thứ Ba 23 Tháng Năm, 2023 Lectio Divina Thứ Ba Tuần VII – Mùa Phục Sinh   Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa, là Thiên Chúa chúng con, Con Chúa là Đức Giêsu Kitô Đã chu toàn công việc mà Chúa đã trao cho Người Không chút sợ hãi và …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật IV Thường Niên (A)

Chủ Nhật 29 Tháng Một, 2023 Lectio Divina Năm A Tám Mối Phúc Thật Thiên Chúa suy nghĩ một cách khác hơn chúng ta Mt 5:1-12   Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng tâm …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Gioan 5:33-36

Thứ Sáu 22 Tháng Mười Hai, 2023 Lectio Divina Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng   Gioan là đèn cháy sáng, Chúa Giêsu là ánh sáng 1.  Lời Nguyện Mở Đầu Lạy Cha, Cha đã sai ông Gioan đến để loan báo về sự xuất hiện của Con Cha, Đức …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Mátthêu 13:36-43

Thứ Sáu 26 Tháng Bảy, 2024 Lectio Divina Mùa Thường Niên   Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa, là Thiên Chúa của tổ phụ chúng con, Nhờ các thánh Gioakim và Anna, Chúa đã ban cho chúng con Mẹ của Con Nhập Thể của Ngài. Nguyện xin cho lời cầu …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Gioan 21:20-25

Thứ Bảy 18 Tháng Năm, 2024 Lectio Divina Thứ Bảy Tuần VII – Mùa Phục Sinh   Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa, là Thiên Chúa chúng con, Giống như Mẹ Maria, các phụ nữ và các Tông Đồ Vào ngày trước ngày Lễ Ngũ Tuần đầu tiên, Chúng con …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Gioan 21:15-19

Thứ Sáu 17 Tháng Năm, 2024 Lectio Divina Thứ Sáu Tuần VII – Mùa Phục Sinh   Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa, là Chúa chúng con, Chúa đã chọn các mục tử trong Giáo Hội của Chúa Để nói lời Chúa với chúng con Và để xây dựng cộng …

Xem thêm ...