Home / Event

Blog Archives

NGÀY THỨ SÁU 12/7

Thứ Hai 12 Tháng Bảy, 2021Tuần Cửu Nhật Đức Mẹ Cát Minh Ôi Mẹ Rất Mực Nhân Hậu, trong sự săn sóc Từ Mẫu của Mẹ, Mẹ đã bao bọc chúng con trong Áo Đức Bà của Mẹ, để chiếc Áo này làm khiên thuẫn bảo vệ chúng con khỏi …

Xem thêm ...

NGÀY THỨ BẢY(8/12)

Thứ Ba 13 Tháng Bảy, 2021Tuần Cửu Nhật Đức Mẹ Cát Minh Lạy Mẹ Maria, Mẹ là Đấng luôn phù giúp các Kitô hữu, Mẹ đã dặn chúng con hãy đeo Áo Đức Bà để Mẹ giữ gìn chúng con khỏi mọi nguy hại. Xin Mẹ luôn bảo vệ chúng …

Xem thêm ...

NGÀY THỨ TÁM (14/07)

Thứ Tư 14 Tháng Bảy, 2021Tuần Cửu Nhật Đức Mẹ Cát Minh Tuần cửu nhật kính Đức Mẹ Núi Cát Minh Lạy Mẹ đầy Lòng Thương Xót, Mẹ đã hứa giúp chúng con sớm vượt thoát lửa luyện tội mà đến Vương quốc Thiên Đàng của Con Mẹ nhờ Áo …

Xem thêm ...

NGÀY THỨ CHÍN (15/7)

Thứ Năm 15 Tháng Bảy, 2021Tuần Cửu Nhật Đức Mẹ Cát Minh Tuần cửu nhật kính Đức Bà Núi Cát Minh NGÀY THỨ CHÍN (15/7) Ôi, lạy Mẹ Cát Minh Rất Thánh, khi Thánh Simon Stock xin Mẹ các đặc ân cho Gia Đình Cát Minh thì Mẹ bảo đảm …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXIX Thường Niên (A)

Chủ Nhật 18 Tháng Mười, 2020Lectio Divina | Lectio Divina Năm A Việc nộp thuế cho CêsarêKhi kẻ giả hình gài bẫy người ngay thẳngMt 22:15-21  1.  Lời nguyện mở đầu  Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng tâm tình …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXVIII Thường Niên (A)

Chủ Nhật 11 Tháng Mười, 2020Lectio Divina | Lectio Divina Năm A Lời mời rộng rãi đến bàn tiệc Nước TrờiĐón nhận ơn cứu rỗi với sự chuẩn bị xứng đángMt 22:1-14  1.  Lời nguyện mở đầu  Lạy Chúa Thánh Thần của chân lý, được Chúa Giêsu sai đến để hướng …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXVII Thường Niên (A)

Chủ Nhật 4 Tháng Mười, 2020Lectio Divina | Lectio Divina Năm A Dụ ngôn về những người tá điền sát nhânMt 21:33-43  1.  Lời nguyện mở đầu  Lạy Chúa, Chúa Nhật này con muốn cầu nguyện với một trong những hình ảnh đẹp nhất của Cựu Ước:  “Xin đừng bỏ rơi vườn …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Thứ Tư 7 Tháng Mười, 2020Lectio Divina Mùa Thường Niên Lc 10:38-42 1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Cha, tình yêu của Cha dành cho chúng con vượt qua tất cả mọi hy vọng và mong ước của chúng con. Xin Cha hãy tha thứ cho những thiếu sót của …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXVI Thường Niên (A)

Chủ Nhật 27 Tháng Chín, 2020Lectio Divina | Lectio Divina Năm A Dụ ngôn hai người con Việc vâng lời bất tuân phục và việc cãi lời vâng phục Mt 21:28-32  1.  Lời nguyện mở đầu  Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXV Thường Niên (A)

Chủ Nhật 20 Tháng Chín, 2020Lectio Divina | Lectio Divina Năm A Dụ ngôn những người làm công được sai đi đến vườn nhoTình yêu nhưng không tuyệt đối của Thiên Chúa  Mt 20:1-16  1.  Lời nguyện mở đầu  Thân lạy Cha, Con Một của Cha là Đức Giêsu, Đấng mà …

Xem thêm ...