Home / Tag Archives: Novena Mẹ Cát Minh

Tag Archives: Novena Mẹ Cát Minh

Đức Bà tiến dâng

Chuỗi bài suy niệm về Đức Maria trong tuần cửu nhật kính Mẹ Cát Minh 2021 —————————————————– “Đức Bà tiến dâng” Ts. Vinh-sơn Vũ Trọng Tài, O.Carm.

Xem thêm ...