Home / Tin Tức / Thắp nến cho các Linh Hồn thân yêu

Thắp nến cho các Linh Hồn thân yêu

Hãy để một vài giây phút thinh lặng để nhớ đến linh hồn thân yêu…..

cùng cầu nguyện:

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho LINH HỒN ……(tên)…. được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời, sáng láng vui vẻ vô cùng . AMEN.

 

hãy điền các thông tin cần thiết đề gửi về Nhà Dòng

[candle-submission-form]

 

Linh Hồn thân yêu của quí vị sẽ được Nhà Dòng cầu nguyện trong các Thánh Lễ, giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều trong Tháng các Linh Hồn.

Check Also

Dòng Cát Minh Hân Hoan Mừng Lễ Truyền Chức Phó Tế – Linh Mục

Sài Gòn ngày 13 tháng 3 tại Gx. Tân Định “Từ ngàn xưa Cha đã …