Home / Tin Tức / TỔNG TU NGHỊ DÒNG ANH EM CÁT MINH 2019

TỔNG TU NGHỊ DÒNG ANH EM CÁT MINH 2019

TỔNG TU NGHỊ DÒNG ANH EM CÁT MINH
SASSONE, ROME
10-27/09/2019

Chủ đề của Tổng Tu Nghị Cát Minh 2019:

“Các con là những chứng nhân của ta. (Isaia 43,10); từ thế hệ này đến thế hệ khác: được mời gọi trung thành với Đoàn sủng Cát Minh.”

LỜI CẦU NGUYỆN CHO TỔNG TU NGHỊ DÒNG CÁT MINH 2019

Lạy Chúa,/ Ngài đã chọn và gọi mỗi người chúng con đến với Dòng Cát Minh/ để trở nên những nhân chứng của tình yêu Chúa cho muôn thế hệ.

Xin gởi Thánh Thần đến/ hướng dẫn chúng con tiến bước vào tương lai,/ như xưa Chúa đã hướng dẫn các Ẩn sĩ đầu tiên trên Núi Cát Minh./ Nhờ đó,/ các anh chị em Cát Minh/ có thể đáp trả những thách đố hiện tại cách thiết thực/ dưới ánh sáng Tin Mừng,/ ngõ hầu nhận ra Khuôn Mặt của Chúa giữa lòng thế giới.

Dưới sự bảo trợ của Mẹ Maria và Ngôn sứ Elia,/ Gia Đình Cát Minh chúng con cùng nhau cầu nguyện cho Tổng Tu Nghị,/ nhờ đó,/ chúng con có thể canh tân đời sống,/ biết lưu tâm và phục vụ mọi người/ trong niềm hy vọng và đúng với ơn gọi Cát Minh chúng con./ Amen.

Nhóm phiên dịch Cát Minh tạm dịch từ Website Tổng Quyền Dòng Anh Em Cát Minh: http://ocarm.org/

Check Also

THÁNH LỄ MỪNG KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH DÒNG CÁT MINH

Trong tinh thần hiệp hành, củng cố và gia tăng sự kết nối giữa các …