Home / Tin Tức / Dòng Cát Minh Hân Hoan Mừng Lễ Truyền Chức Phó Tế – Linh Mục

Dòng Cát Minh Hân Hoan Mừng Lễ Truyền Chức Phó Tế – Linh Mục

Sài Gòn ngày 13 tháng 3 tại Gx. Tân Định

“Từ ngàn xưa Cha đã yêu con
Cha gọi con giữa muôn người.
Giờ đây, con hân hoan bước lên bàn thánh.
Dâng tiến Cha xác hồn trắng tinh,
như ánh quang rạng ngời.
Đưa bước tung gieo lời chân lý,
hầu cứu thoát muôn dân, muôn đời…”

Đó là những ca từ mừng vui của bài ca nhập lễ “Từ ngàn xưa” mà Linh mục, nhạc sĩ Kim Long sáng tác đã được vang lên một lần nữa giữa thánh đường giáo xứ Tân Định, trong Thánh lễ truyền chức Phó tế & Linh mục của Dòng Anh Em Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc Núi Cát Minh lúc 9h00 sáng hôm nay – ngày 13/03/2021. Thánh lễ truyền chức hôm nay là hoa trái của những tháng ngày dấn thân không mệt mỏi của quý thầy: Gia-cô-bê Trần Lê Thiên O.Carm, Giuse Trần Văn Thịnh O.Carm, Giuse Cao Đức Đạt O.Carm trước lời mời gọi tình yêu của Chúa Giêsu cách riêng và của Hội Dòng Cát Minh cách chung.

Thánh lễ truyền chức hôm nay đã được cử hành bởi Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn – Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn. Cùng đồng tế với Đức cha Louis còn có sự hiện của Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh – Tổng Giám mục Giáo phận Huế – Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, cha Giuse Trần Thăng Hưng O.Carm – Giám tỉnh Phụ tỉnh Thánh Giuse Dòng Cát Minh, quý cha Bề trên và quý cha các cộng đoàn tu viện Dòng Cát Minh, cha Phaolo Nguyễn Quốc Hưng – Quản hạt, chánh xứ Tân Định, quý cha giáo, quý cha khách, cùng đông đảo quý nam nữ tu sĩ đến từ nhiều Hội Dòng khác nhau ở trong và ngoài giáo phận, quý ân nhân, thân bằng quyến thuộc, bạn bè xa gần của các tiến chức đồng tham dự.

Mở đầu thánh lễ, với tâm tình của người cha chung của Giáo phận, Đức cha Louis đã mời gọi cộng đoàn phụng vụ cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa với anh em Dòng Cát Minh, và cầu nguyện cách riêng cho các tiến chức sắp lãnh nhận tác vụ Phó tế và Linh mục mà Thiên Chúa đã ưu ái cất nhắc và trao ban qua Mẹ Giáo hội, để các tiến chức luôn trung thành và thi hành tác vụ cách xứng đáng.

Ngay sau phần Phụng vụ Lời Chúa, nghi thức Truyền chức Phó tế và Linh mục được cử hành tuần tự theo 3 nghi thức: Nghi thức tuyển chọn, Nghi thức phong chức và Nghi thức diễn nghĩa.

Mở đầu Nghi thức tuyển chọn, cha Bề trên Tu viện thánh Giuse Fx. Nguyễn Xuân Chính O.Carm đã giới thiệu quý thầy ứng viên Phó tế:Thầy Gia-cô-bê Trần Lê Thiên O.Carm, Giuse Trần Văn Thịnh O.Carm với Đức cha Louis. Và với sự xác nhận của cha Giuse Trần Thăng Hưng O.Carm – Giám tỉnh Phụ tỉnh Thánh Giuse Dòng Cát Minh, Đức cha Louis đã tuyển chọn hai thầy lên hàng Phó tế. Ngài đã ban huấn dụ, giải thích ý nghĩa và nhiệm vụ của hai thầy phó tế. Ngài nhấn mạnh: “Được dũng mạnh nhờ ơn Chúa Thánh Thần, các thầy sẽ giúp Giám mục và hàng linh mục của ngài, đồng thời tỏ mình là tôi tớ mọi người trong thừa tác vụ Lời Chúa, bàn thờ và bác ái. Các thầy sẽ là thừa tác viên phục vụ bàn thờ, loan báo Phúc Âm, chuẩn bị lễ tế, trao Mình và Máu Thánh Chúa cho các tín hữu. Theo lệnh Giám mục, các thầy sẽ khuyên bảo lương dân cũng như tín hữu, dạy giáo lý, chủ tọa kinh nguyện, ban phép Rửa Tội, chứng hôn và chúc lành cho hôn phối, đem Của Ăn Đàng cho người hấp hối, chủ sự các nghi thức an táng. Qua việc đặt tay từ thời các Tông Đồ truyền lại, các thầy được thánh hiến và liên kết chặt chẽ hơn với bàn thờ, sẽ nhân danh Giám mục hay các linh mục quản xứ chu toàn thừa tác vụ bác ái. Nhờ ơn Chúa giúp, các thầy hãy làm mọi công việc ấy, để anh chị em biết rằng họ thật sự là môn đệ của Đấng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ.”. Bên cạnh đó, Đức cha cũng nhắn nhủ các thầy: “phó tế là thừa tác viên của Đức Giê-su Ki-tô, Đấng ở giữa các môn đệ như người phục vụ, các con hãy hết lòng làm theo ý Thiên Chúa trong lòng mến, các con hân hoan phục vụ Chúa thế nào thì hãy hân hoan phục vụ tha nhân như thế… Được bén rễ sâu trong đức tin, các con hãy ăn ở trong sạch và không có gì đáng trách trước mặt Thiên Chúa và người đời, là điều phù hợp với thừa tác viên của Đức Ki-tô và với các người ban phát những mầu nhiệm Thiên Chúa. Các con đừng để mất niềm tin cậy vào Phúc Âm, vì các con không phải chỉ là những người nghe, mà còn phải là thừa tác viên Phúc Âm. Gìn giữ mầu nhiệm đức tin trong lương tâm ngay thẳng, các con hãy minh chứng bằng việc làm Lời Chúa mà các con rao giảng bằng miệng, để dân Ki-tô hữu được Chúa Thánh Thần làm cho sống, trở nên của lễ tinh tuyền được Chúa chấp nhận.”

Cũng trong phần Nghi thức tuyển chọn, Thầy Giuse Cao Đức Đạt cũng đã được xướng tên bởi cha Đa Minh Khiết Tâm Nguyễn Đức Hùng O.Carm. Và cùng với sự xác nhận của cha Bề trên Phụ tỉnh Giuse Trần Thăng Hưng, thầy Giuse cũng được Đức Cha Louis tuyển chọn lên hàng Linh mục. Ngài cũng đã ban huấn dụ, giải thích ý nghĩa và nhiệm vụ của người mục tử. Như một người cha, Ngài nhắn nhủ thầy Giuse rằng “con sắp lên chức linh mục, con sẽ thi hành nhiệm vụ giảng huấn trong Chúa Ki-tô…Con đã vui mừng lãnh nhận Lời Chúa, con hãy đem ra phân phát cho mọi người. Khi suy gẫm Luật Chúa, con hãy chú tâm tin điều con đọc, dạy điều con tin và thi hành điều con dạy…Giáo lý con phải nên lương thực nuôi dân Thiên Chúa, hương thơm đời sống con phải nên niềm vui cho các tín hữu Đức Ki-tô, để lời nói và gương lành con xây dựng nhà Thiên Chúa là Hội Thánh. Con cũng phải thi hành nhiệm vụ thánh hóa trong Đức Ki-tô…, phải ý thức việc con làm, phải noi theo điều con thực hiện, nghĩa là khi cử hành mầu nhiệm Chúa chịu chết và sống lại, con cố gắng chế ngự thân xác khỏi nết xấu và tiến bước trong đời sống mới.” Bên cạnh đó, Đức cha Louis cũng nhắn nhủ thầy Giuse “Khi rửa tội qui tụ người ta vào dân Thiên Chúa, khi nhân danh Đức Ki-tô và Hội Thánh ban phép Giải Tội, khi Xức Dầu Thánh nâng đỡ bệnh nhân, khi cử hành các nghi lễ thánh, khi dâng lời ca ngợi tạ ơn và cầu nguyện trong các Giờ Kinh Phụng Vụ, không những thay cho dân Thiên Chúa, mà còn thay cho toàn thế giới: những khi ấy, con hãy nhớ mình được tuyển chọn giữa loài người và được nhắc lên thay thế họ để lo những việc thuộc về Thiên Chúa…Con hãy luôn luôn vui vẻ chu toàn nhiệm vụ của Đức Ki-tô Thượng Tế trong đức mến chân thật, không tìm kiếm những gì thuộc về mình, nhưng tìm kiếm những gì thuộc về Đức Giê-su Ki-tô…

Cuối cùng, Đức cha Louis nhắn nhủ các tiến chức thêm rằng “Các con hãy cố gắng qui tụ các tín hữu thành một gia đình, để các con có thể hướng dẫn họ đến với Chúa Cha, nhờ Chúa Ki-tô trong Chúa Thánh Thần. Các con hãy luôn luôn ngắm nhìn gương sáng của Mục Tử tốt lành: Người không đến để được phục vụ nhưng để phục vụ. Người đến để tìm kiếm và cứu rỗi kẻ hư mất.”

Sau bài huấn dụ, quý thầy tiến chức đã nói lên ước muốn nhận lãnh và quyết tâm thực thi nhiệm vụ của một người phó tế, linh mục rồi phủ phục trước bàn thờ Chúa trong lời ca kinh cầu các thánh. Tiếp theo đó là nghi thức phong chức qua việc đặt tay của Đức Giám mục và lời nguyện thánh hiến, quý thầy tiến chức từng người một lãnh nhận ấn tín của Bí tích Truyền chức thánh, để rồi sau giây phút ấy, quý thầy chính thức gia nhập hàng giáo sĩ để phục vụ Chúa Kitô và Hội thánh trong thừa tác vụ mới, vâng phục Đức Giám mục, quý cha Bề trên và các vị kế nhiệm, đồng thời trợ giúp hàng Linh mục trong việc phục vụ dân thánh. Và qua nghi thức diễn nghĩa ngay sau đó, các tân phó tế đã nhận dây stola Phó tế, sách Phúc Âm và trao hôn bình an để ý thức cách sâu sắc rằng từ nay “Các con đã trở thành người rao giảng; hãy tin điều con đọc, dạy điều con tin và thi hành điều con dạy”. Cũng qua nghi thức diễn nghĩa, tân Linh mục mặc áo lễ, được Đức Giám mục xức dầu trong lòng hai bàn tay và được trao chén thánh, đĩa thánh, để từ đây tân linh mục nhận lễ vật của dân thánh để dâng lên Thiên Chúa, ý thức việc mình làm, noi theo điều mình cử hành và khuôn đúc đời sống theo mầu nhiệm thập giá của Chúa như lời Giám mục truyền. Đồng thời, Đức Giám mục cùng quý cha đồng tế trao hôn bình an đối với Tân Linh Mục không chỉ là một cử chỉ biểu lộ sự đón nhận đầy ưu ái và chúc phúc, cũng như nhìn nhận Tân Linh Mục từ nay sẽ là những cộng sự viên tốt của hàng Giám mục, mà còn là một cử chỉ hiệp nhất và vui mừng chào đón Tân Chức khi giờ đây chính thức gia nhập vào hàng Tư tế của Chúa.

Khép lại nghi thức Truyền chức thánh, Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và linh thánh.

Trước khi nhận phép lành cuối lễ, đại diện các tân chức cũng như đại gia đình Cát Minh, cha Bề trên Phụ tỉnh Giuse Trần Thăng Hưng đã gởi lời cám ơn và tri ân đến qúy Đức cha, quý cha đồng tế, quý nam nữ tu sĩ, quý cộng đoàn đã đến tham dự thánh lễ, hiệp thông và cầu nguyện cho các tân chức hôm nay. Đồng thời, cha cũng xin quý Đức cha, quý cha đồng tế và toàn thể cộng đoàn tham dự tiếp tục yêu thương, nâng đỡ và cầu nguyện cho các tân chức cũng như cho Hội Dòng.

Sau Thánh lễ, Đức cha Louis và Đức Tổng Giuse, quý cha đồng tế đã chụp hình lưu niệm với các tân chức, gia đình các tân chức, quý cộng đoàn tham dự và sau đó cùng chung chia niềm vui của ngày hồng phúc với các tân chức nói riêng và gia đình Cát Minh nói chung qua bữa cơm thân mật tại hội trường nhà xứ.

Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh nữ Maria Diễm phúc núi Cát Minh, ban cho các tân chức đầy tràn ân sủng và bình an !

Check Also

NGƯỜI MỞ TRÍ CHO CÁC ÔNG

NGƯỜI MỞ TRÍ CHO CÁC ÔNG Tuần 3 phục sinh-B. Lc 24, 35-48 Người tài …