Home / Tin Tức / Giai Đoạn Tiền Tập Viện

Giai Đoạn Tiền Tập Viện

  1. A. MỤC TIÊU VÀ MÔ TẢ

71. Bản chất và mục đích của tiền tập viện

Tiền tập viện nhằm chuẩn bị cho các ứng sinh vào Tập viện, nơi mà sẽ bắt đầu hàh trình đời tu Cát Minh của họ.[1]

Các tiền tập sinh đào sâu đức tin của mình và học biết sống đức tin cách đích thực hơn, để có thể lắng nghe tiếng Chúa Giêsu mời gọi bước theo Ngài.

Họ đào sâu sự hiểu biết bản thân, lịch sử cá nhân của mình và lich sử xã hội, hiểu biết bối cảnh của mình, và các cộng đồng Kitô giáo của mình. Kinh nghiệm đầu tiên này về đời sống chung cho họ cơ hội thử khả năng sống với tha nhân.

Ý thức đầu tiên của họ về ơn gọi Cát Minh của mình được thử thách qua những giai đoạn đầu tiên hiểu biết và cảm nghiệm các giá trị của đoàn sủng và linh đạo Dòng Cát Minh. Qua cuộc gặp gỡ này, và qua cuộc nhận định tổng quát về ơn gọi của họ, các tiền tập sinh có thể bắt đầu thử đáp lại ơn Chúa và xin được nhận vào Tập viện.

 


[1] PI, 42; Hiến pháp, 135

 

126. Nhân vị: các nền tảng của đời sống tâm linh cá nhân và cộng đoàn

– Các căn bản nhân học Kitô giáo.

– Các yếu tố tâm lý học.

– Các năng động của tăng trưởng nhân bản và thiêng liêng .

– Các năng động nhóm.

– Sự phát triển tình cảm và bản năng giới tính .

– Sự hiểu biết bối cảnh của mình.

– Ý thức về thực tại trên phạm vi toàn cầu.

– Ý thức về các vấn đề môi sinh và công lý-hoà bình.

 

127. Kiến thức tổng quát

            – Sự chuẩn bị về học vấn tương xứng, thích hợp hơn là các khoa học nhân văn. Một chứng chỉ tốt nghiệp phổ thông trung học có thể vào trong một đại học hoặc một trường cao đẳng hay hoàn thành một khoá kỹ thuật hoặc hướng nghiệp.

            – Kiến thức về nền văn hoá và lịch sử của xứ sở ứng sinh hoặc xứ sở họ đang được huấn luyện. Kiến thức về nền văn hoá của các bạn ứng sinh cùng trong chương trình huấn luyện với mình.

            – Kiến thức về văn chương Kitô giáo thích hợp.

            – Sinh ngữ : ít nhất là một trong ba sinh ngữ chính của Dòng (Ý, Tây Ban Nha, Anh); các tiếng cổ điển; các ngôn ngữ cần cho công việc của Tỉnh dòng.

            – Sự phát triển kỹ năng kỹ thuật, thực tiễn, nghiệp vụ, nghệ thuật và âm nhạc.

            – Kỹ năng vi tính cơ bản.

            – Ở nơi nào cần thiết, phép xã giao cơ bản, sức khoẻ và vệ sinh cá nhân.

128. Các căn bản đời sống Kitô

– Giáo lý Kitô giáo, nhất là các bí tích khai tâm và hoà giải.

– Nhập môn Thánh Kinh.

– Đức Giêsu và Tin Mừng của Người.

– Tổng quan về lịch sử Thánh Kinh và lịch sử  Giáo hội.

– Nhập môn phụng vụ.

– Nhập môn cầu nguyện.

 

129. Dòng Cát Minh

– Các yếu tố cơ bản về thần học đời thánh hiến (ơn gọi, phân định, quyết định, các lời khấn, …)

– Thông tin tổng quát về Dòng và Tỉnh dòng.

– Thông tin tổng quát về lịch sử  Dòng Cát Minh.

– Giới thiệu các nhân vật và bản văn quan trọng.

– Giới thiệu về đoàn sủng và linh đạo Cát Minh.

– Ngôn sứ Êlia và Đức Maria trong Thánh Kinh

– Học Ratio Institutionis Vitae Carmeitanae (Phần I và tiền tập viện).

 

130. Kinh nghiệm thực tiễn

– Vài kinh nghiệm về các việc tông đồ chính của Tỉnh dòng.

– Vài kinh nghiệm về công tác xã hội, kèm theo thảo luận và suy tư.

Check Also

THÁNH LỄ MỪNG KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH DÒNG CÁT MINH

Trong tinh thần hiệp hành, củng cố và gia tăng sự kết nối giữa các …