Home / Các Thánh & Á Thánh / Nghe Truyện Một Tâm Hồn P.1

Nghe Truyện Một Tâm Hồn P.1

 

Tác giả : Thánh Nữ Têrêsa
Người dịch : Kim Thiếu

Nguyệt Nga & Kim Hà diễn đọc
Radio Giờ Của Mẹ thực hiện

Một kiệt tác trong truyện các thánh xưa nay,
một kiểu mẫu thánh thiện của thế hệ này…


Nguồn : memaria.org

Phần 1  –  Phần 2  –  Phần 3

Check Also

THÁNH LỄ MỪNG KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH DÒNG CÁT MINH

Trong tinh thần hiệp hành, củng cố và gia tăng sự kết nối giữa các …