Home / Tin Tức / Phép lạ nhờ sự chuyển cầu của Chân phước Titus Brandsma đã được các nhà cố vấn thần học chấp thuận

Phép lạ nhờ sự chuyển cầu của Chân phước Titus Brandsma đã được các nhà cố vấn thần học chấp thuận

Nguồn: Tin CITOC (Centrum Informationis Totius Ordinis Carmelitatum) số 27/2021,
và Huỳnh Mai Trác, https://dongcatminh.org/chan-phuoc-titus-brandsma/

Check Also

THÁNH LỄ MỪNG KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH DÒNG CÁT MINH

Trong tinh thần hiệp hành, củng cố và gia tăng sự kết nối giữa các …