Home / Tin Tức / Phép lạ nhờ sự chuyển cầu của Chân phước Titus Brandsma đã được các nhà cố vấn thần học chấp thuận

Phép lạ nhờ sự chuyển cầu của Chân phước Titus Brandsma đã được các nhà cố vấn thần học chấp thuận

Nguồn: Tin CITOC (Centrum Informationis Totius Ordinis Carmelitatum) số 27/2021,
và Huỳnh Mai Trác, https://dongcatminh.org/chan-phuoc-titus-brandsma/

Check Also

Thư Cha Tổng Quyền nhân ngày Lễ Đức Mẹ Núi Cát Minh 2021

Kính thưa các anh chị em trong Gia đình Cát Minh thân mến, Mong muốn …