Home / Tin Tức / Phép lạ nhờ sự chuyển cầu của Chân phước Titus Brandsma đã được các nhà cố vấn thần học chấp thuận

Phép lạ nhờ sự chuyển cầu của Chân phước Titus Brandsma đã được các nhà cố vấn thần học chấp thuận

Nguồn: Tin CITOC (Centrum Informationis Totius Ordinis Carmelitatum) số 27/2021,
và Huỳnh Mai Trác, https://dongcatminh.org/chan-phuoc-titus-brandsma/

Check Also

THÁNH LỄ VÀ NGHI THỨC TUYÊN KHẤN TRỌNG THỂ 2021

Hôm nay, thứ bảy 09/01/2021, phụng vụ Dòng Cát Minh trên toàn thế giới hân …