Home / Tin Tức / Thư Bề Trên Tổng Quyền nhân ngày Lễ Kính Đức Maria Cát Minh

Thư Bề Trên Tổng Quyền nhân ngày Lễ Kính Đức Maria Cát Minh

Kính gửi anh chị em và bạn bè  trong gia đình Dòng Cát Minh,

Một lần nữa chúng ta cùng sửa soạn Mừng Kính Lễ Đức Trinh Nữ Maria Núi Cát Minh. Tháng bảy là tháng đặc biệt của Dòng Cát Minh và nhiều thứ đến để nhắc nhở chúng ta về căn tính, các thánh, lịch sử và linh đạo của chúng ta. Trong số tất cả các điều này, Ngày lễ kính Đức Mẹ Núi Cát Minh là nổi bật nhất và chiếm một chổ quan trọng nhất trong đời sống của mỗi anh chị em thuộc gia đình Cát Minh.
Từ truyền thống cổ xưa, để chuẩn bị cho ngày đại lễ, Một Tuần Cửu Nhật chín ngày trước đó được thực hiện, nó được xem như là một việc học hỏi giáo lý, và để khởi đầu cho ngày lễ thêm sốt sắng, cho việc phụng vụ và cầu nguyện để cùng nhau tiến lên Núi Cát Minh, cùng đồng hành với Đức Trinh Nữ Maria, thầy dạy đầu tiên và môn đệ đầu tiên của Thiên Chúa.

Qua dòng lịch sử 800 năm của Dòng Cát Minh, Đức Maria được trao ban nhiều danh hiệu khác nhau. Đức Maria được gọi là Mẹ và là Chị, là Nữ Vương Cát Minh, là Sao Biển, là Nơi chốn, …. mỗi tên gọi này đều có đầy đủ truyền thống, sự sùng kính và linh đạo của nó. Ngày nay, Đức Maria tiếp tục đưa chúng ta đến tâm điểm của Tin Mừng và đời sống Kitô hữu.

Tại lối vào nhà thờ Chính Toà mới của Tổng Giáo Phận Los Angeles (Mỹ) có một hình Đức Maria với cử chỉ của một người mẹ, mời gọi chúng ta đi vào mầu nhiệm, lôi kéo chúng ta tiến tới bàn thờ chính. Đức Maria xuất hiện như một người phụ nữ huyền nhiệm. Trong sự thấp hèn và khiêm nhường Mẹ giúp chúng ta thâm nhập vào mầu nhiệm Nhập Thể và Cứu chuộc của con Mẹ.

Chúng ta cùng chuẩn bị bắt đầu Tuần Cửu Nhật Kính Đức Trinh Nữ Maria Núi Cát Minh để  sống như là một cuộc hành trình, một cuộc hành hương, một cuộc hành trình đức tin đưa chúng ta đến đỉnh núi Cát Minh. Ước gì mỗi người chúng ta có một tuần cửu nhật kính Đức Maria thật sốt sáng. Ước mong sự gặp gỡ với người khác sẽ trở thành việc đến với nhau. Mỗi người chúng ta đến từ những hoàn cảnh khác nhau, nhưng cùng hướng đến một vận mệnh chung, đi vào mầu nhiệm của cuộc sống và tình yêu.

Bề trên tổng quyền

Fernando Millán Romeral, O.Carm.

Check Also

NGƯỜI MỞ TRÍ CHO CÁC ÔNG

NGƯỜI MỞ TRÍ CHO CÁC ÔNG Tuần 3 phục sinh-B. Lc 24, 35-48 Người tài …