Home / Tin Tức / Lòng sùng kính Đức Maria: Lời mời gọi đi vào đời sống nội tâm*

Lòng sùng kính Đức Maria: Lời mời gọi đi vào đời sống nội tâm*

Lòng sùng kính Trinh Nữ Đức Maria Núi Cát Minh là một lời mời gọi đi vào đời sống nội tâm, đó là một cách mà qua đời sống của Đức Maria, Mẹ mong muốn và mời gọi chúng ta đi vào đời sống nội tâm và những gì là bên trong  hơn là những gì bề ngoài như chiếc áo Dòng hay Áo Đức Bà. Nếu chúng ta thâm nhập vào tâm hồn của Đức Maria, chúng ta sẽ cảm nhận được rằng nhờ ơn sủng được Thiên Chúa trao ban, Mẹ có một đời sống nội tâm hết sức phong phú. Mẹ đã sống một cuộc sống của suy niệm và cầu nguyện, một cuộc sống trao ban không ngừng cho Thiên Chúa và một cuộc sống liên tục gắng kết mật thiết với Thiên Chúa. Thật vậy, những sự kiện trong cuộc đời Mẹ, lúc đau khổ hay vui mừng, lúc thất vọng hay hạnh phúc.. Mẹ đã không oán trách hay kêu ca.. không ngạo mạn hay khoe khoang, các tác giả tin mừng đã mô tả những sự kiện trong đời Mẹ với một câu khá ngắn gọn; “Mẹ đã ghi nhớ và suy niệm mọi sự trong lòng”. Tâm hồn của Mẹ là một “nhà tạm” chỉ dành riêng cho Thiên Chúa, nơi không có thụ tạo nào có thể để lại ấn tượng sâu sắc, nơi tình yêu ngự trị, và là nơi mà lòng nhiệt thành cho vinh quang của Thiên Chúa và cho ơn cứu độ của dân người.

Những ai  thật sự có lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria, phải là những nguời noi gương Mẹ qua đời sống nột tâm sâu sắc này. Nền linh đạo Cát Minh đựơc biểu trưng qua đời sống chiêm niệm, một cuộc sống hoàn toàn dành riêng cho việc tìm kiếm Thiên Chúa, hoàn toàn mong muốn kết hiệp mật thiết với Người và một trong những người đáp ứng đầy đủ nhất lý tưởng cao vời này chính là Đức Maria, “Nữ Vương Lộnng Lẫy Cát Minh” (Regina Décor Carmeli).

Lẽ chính trực sẽ ở trong sa mạc,
trên Núi Cát Minh đức công minh sẽ ngự trị

Sự nghiệp của đức công minh sẽ là hoà bình.

Dân Ta sẽ ở trong cảnh thái bình,
trong nơi ở an toàn, trong chốn nghỉ thảnh thơi.

“Những câu này được lấy từ Isaia (x. 32, 16-18.) và được sử dụng trong giờ kinh Phụng vụ kính Đức Maria Núi Cát Minh, được mô tả rất rõ nét về một tinh thần chiêm niệm. Đoạn kinh thánh cũng đã phác hoạ rất phong phú tâm hồn của Đức Maria. Mẹ thật sự là một “vườn” đức hạnh của sự im lặng và hòa bình, nơi công lý và chính trực ngự trị (trong tiếng Do Thái từ “Cát Minh” có nghĩa là khu vườn). Mẹ là một thành trì vững chắc bao quanh bởi sự rợp bóng và đầy ân sủng vời Thiên Chúa.

Tất cả mọi tâm hồn đều được mời gọi đi vào đời sống nội tâm, ngay cả khi chúng ta đang sống ở giữa thế giới ồn ào này. Chúng ta được mời gọi đi tìm sự bình an và sự thinh lặng nội tâm, vì chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể gặp gỡ và “liên lạc” được với Thiên Chúa. Sư đam mê quá độ là rào cản làm chúng ta mất đi sự bình an trong tâm hồn và cắt đứt dây liên lạc mật thiết của chúng ta với Thiên Chúa. Chỉ có tâm hồn khi được hoàn toàn tách rời khỏi những đam mê và thống trị của vật chất, như Đức Maria, một “vườn” cô tịnh và thinh lặng, mới có thể làm cho Thiên Chúa vui lòng.

Đây là ơn thánh mà hôm nay chúng ta được mời gọi để làm một cuộc hành trình “đi vào bên trong”. Nguyện xin thiên Chúa qua lời thỉnh cầu của Đức Trinh Nữ Maria ban cho chúng ta một đời sống nội tâm sâu sắc, một tâm hồn của thinh lặng và cô tịnh như Mẹ. Trong ngày Lễ Kính Đức Trinh Nữ Maria Núi Cát Minh, ước gì chúng ta hãy chạy đến Mẹ và nhận Mẹ là đấng bổn mạng và là gương mẫu cho đời sống nội tâm của chúng ta.

Joseph Hung, O.Carm.

Check Also

THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ – LINH MỤC DÒNG CÁT MINH 2024

Lời Ngài gọi con đi, lòng còn ngại chi. Xin thánh ân tuôn tràn dìu …