Home / Chia Sẻ / Tôi đã gặp được Chúa Kitô

Tôi đã gặp được Chúa Kitô

Tôi đã gặp được Chúa Kitô
Đang cô đơn trong long muôn người.
Tôi đã gặp được Chúa Kitô
Đang lang thang
nơi vùng xa vắng.
Nơi thị thành, trong nhà máy,
Trong công viên, nơi khách sạn.
Tôi vẫn thấy
Một Giê su
Đang lang thang nơi phố đông người
Ngài lang thang tìm người tri kỷ
Không ai tiếp đón
Cũng chẳng quan tâm đến Ngài.
Ngài vẫn cô đơn.
Không phải chẳng ai nhận ra Ngài
Ngài vẫn cô đơn
Vì người đời nhận thấy Ngài
Một giê su quá tầm thường
Như bao kẻ khác
Không nơi gối đầu
Không ai quan tâm
Vì thế giới đang điên đảo
Vì tư dục
Hơn cho tha nhân.
Tôi lại thấy
Một Giê su
Đang đánh đàn
Ngồi hát bên sông
Cùng đám trẻ
Chúng chẳng biết
Một Giê su
Nhưng chúng biết
Một tấm lòng
Đầy nhân hậu
Lắm tình thương
Khiến trẻ thơ
Không sợ hãi

 

Check Also

THÁNH LỄ TUYÊN KHẤN TRỌNG THỂ DÒNG CÁT MINH

Sáng ngày 18/11/2023, tại nguyện đường giáo xứ Châu Bình, cha Mario Esposito – Bề …