Home / Tin Tức / Tổng Tu Nghị Dòng Cát Minh

Tổng Tu Nghị Dòng Cát Minh

Hôm qua, ngày 10 tháng 9 năm 2019 lúc 9:30 tại nhà Nguyện Nhà Tĩnh Tâm Dòng Cát Minh, Il Camelo, Sassone, Rome, Italy, Cha Tổng Quyền Fernando Millán Romeral, đã chủ sự Thánh lễ Chúa Thánh Thần, và khai mạc Tồng Tu Nghị Dòng Anh em của Đức Trinh Nữ Maria Núi Cát Minh, (Carmelites). Cùng đồng tế là quý cha đại biểu và giám tỉnh, khách mời từ khắp năm Châu.

Trong bài giảng, Cha Tổng quyền đã chia sẻ về cấu trúc tu nghị của Dòng. Dòng được đặc trưng bởi cấu trúc tu nghị của nó trên cấp độ tổ chức, linh đạo và thần học. Cha đã chỉ ra rằng Khải huyền là một sự kiện đối thoại, và phải hiểu rằng mặc khải phải được lớn lên qua đối thoại. Cát Minh sống bằng phương thức lắng nghe tâm linh, chia sẻ và biện phân và được hiện thực hóa trong các cấu trúc cơ bản của Dòng, đặc biệt là biện phân cộng đoàn. Tổng Tu Nghị là biểu hiện cao nhất của phương thức tâm linh này.
Đặc sủng này chỉ có thể thông qua hoạt động của Chúa Thánh Thần. Chính Ngài là Đấng thanh luyện, canh tân và biến đổi chúng ta. Bằng những phương tiện cấu trúc Tu nghị, chúng ta được mời gọi tham dự vào một sự trở về và biến đổi một cách năng động và chính thống.
Sau Thánh lễ  khai mạc, Cha Augustin Barbuţ, Giám đốc nhà Tĩnh Tâm Il Carmelo, Sassone đã chào đón tất cả những đại biểu. Cha Edison Tinambunan sau đó đã giải thích logo của Tu nghị.

Phiên họp đầu tiên của Tu nghị sau đó được bắt đầu theo khoản 271 của Hiến pháp. Cha Gremiali  đã đọc tên điểm danh từng đại biểu, khác mời và ban thư ký. Tiếp theo là  bầu ra một Chủ tịch của Tu nghị cho đến khi có một Tổng quyền mới, Cha Miceál O’Neill (Hib) được bầu làm Chủ tịch của Tu nghị và ngài đã chấp nhận.
Phiên thứ hai của Tu nghị bắt đầu lúc 16:00. Những đại biểu đã phê duyệt lịch trình Tu nghị. Cha Tổng Quyền báo cáo hoạt động 6 năm của nhiệm kỳ, ngài nhấn mạnh đến sự phát triển của Dòng; các Ủy ban trung ương,  đặc biệt là Công lý và Hòa bình, Phụng vụ, uỷ ban Sửa đổi Hiến pháp; đạo tạo tiên khởi và đạo tào thường kỳ, bảo vệ trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương; Gia đình Cát Minh, khái niệm Gia đình Cát Minh, các nữ tu dòng kín, những tu viện dòng kín mới, gia đình Donum Dei; các ẩn sĩ thuộc Dòng; Dòng Ba, các giám mục Cát Minh,  mối quan hệ với các tổ chức khác như USG và CIVCSVA; kinh tế của Dòng; các trường học của Dòng; các án phong thánh và chân phước và quan hệ với anh em Cát Minh OCD.
Cha Tổng quyền bày tỏ lòng biết ơn với 12 năm phục vụ Dòng trong chức vụ này. Tất cả đại biểu hiện diện đứng lên vỗ tay hoan nghênh và bày tỏ lòng biết ơn Cha Tổng quyền.

Check Also

DÒNG CÁT MINH TUYỂN SINH ƠN GỌI. Niên khoá: 2023-2024

DÒNG CÁT MINH TUYỂN SINH ƠN GỌI. Niên khoá: 2023-2024 HÃY ĐẾN MÀ XEM & …