Home / Tin Tức / Các Thánh Cát Minh

Các Thánh Cát Minh

“Cũng như Tiên tri Ê-li, tổ phụ Dòng Cát Minh, tất cả các thánh Cát Minh cũng được đào luyện trong trường học của một nền linh hạnh nồng cháy. Tất cả họ, qua đời sống, qua tình yêu và qua sự trung thành theo bước Đức Kitô cùng với Đức Trinh Nữ Maria Núi Cát Minh, đã làm nên lịch sử của Dòng Cát Minh, họ như một bài ca chúc tụng Thiên Chúa”

Dòng Cát Minh đã  nhận được món quà tuyệt vời từ những vị nam nữ tu sĩ của Dòng, những người đã tận hiến cả đời họ cho Thiên Chúa. Họ ôm trọn  những huấn dụ của Thiên Chúa và sống đời họ “trunh thành theo Đức Kitô”. Họ dâng hiến cuộc đời của họ cho việc phục vụ nhà Chúa qua cầu nguyện, qua từ bỏ chính mình và qua việc yêu mến các linh hồn. Đôi khi, họ đã phải đổ máu đào của chính họ để chứng minh cho tình yêu này.

Các thánh Cát Minh là ai? Họ là những vị ẩn sĩ của núi Cát minh, những người sống trong những căn phòng nhỏ, giống như những lổ của tổ ong, họ sống như những con ong, ngày đêm thu lượm mật ngọt tâm linh của Thiên Chúa. Họ là những vị khất sĩ sống đời sống Cộng đồng thời trung cổ, những người đã khám phá ra sự hiên diện của Thiên Chúa trong từng sự kiện của cuộc đời đặc biệt là qua anh chị em của họ. Họ là các giáo sư, các thầy giảng, các nhà truyền giáo và các vị tử đạo, những người đã tìm kiếm dung nhan Thiên Chúa giữa lòng thế giới. Họ là các nữ tu dòng kín đã đóng góp cho sự thánh thiện của dân Chúa qua những kinh nghiệm thần bí, qua đời sống chiêm niệm và cầu nguyện liên lủy. Họ là các nam nữ tu sĩ, những người đã cho chúng ta thấy khuôn mặt của Chúa Kitô qua những hoạt động tông đồ trong bệnh viện và trường học, đặc biệt là tại những miền đất truyền giáo. Họ cũng là các giáo dân đã ôm trọn tình thần Cát Minh và đã thực hiện tinh thần đó trong đời sống thường nhật của họ. Simon Stock, Andre Corsini, Alber Trapani, Gioan Thánh Giá, Têrêra Avila, Thêrêsa Hài đồng Giêsu, Edith Stein, Titus Brandsma, Angeli Paolo và rất nhiều vị thánh và chân phước Cát Minh khác giờ đây hiệp cùng mới Đức Maria, Đức Mẹ núi Cát Minh, cùng cất tiếng ca tụng và ngợi khen Thiên Chúa trên Thiên Đàng.

Họ có thể là một vị thánh lớn được  toàn thể Giáo Hội tôn kính và nhớ trong phụng vụ, hoặc họ là những vị thánh khiêm tốn, chỉ có vài người biết biết hoặc tôn kính ngoài nhà Dòng. Nhưng tất cả, qua đời sống của họ, đã cống hiến cho chúng ta một bí mật của sự thánh thiện, một gương mẫu để trở nên thánh. Họ có thể dạy chúng ta làm thế nào để sống các nhân đức Tin, Cậy, Mến và làm thế nào để sống cam kết theo Chúa mỗi ngày.

Các Thánh Dòng Cát Minh đã để họ được đào luyện theo hình ảnh của Đức Trinh Nữ Maria, người đã sống trong sự thân mật với Thiên Chúa. Nơi Mẹ, các Thánh Cát Minh đã học được cách sống trong Đức Kitô, sống cho tình yêu Đức Kitô. Nơi Mẹ, họ đã được truyền cảm hứng đế tận hiến cả cuộc đời họ cho Giáo Hội và cho các linh hồn. Tóm lại, cuộc đời của Đức Trinh Nữ Maria có một tầm quan trọng tuyệt đối trong kinh nghiệm của tất cả các Thánh Cát Minh.

Chúng ta nguyện xin những gương lành của các thánh Cát Minh tiếp tục truyền cảm hứng sự thánh thiện cho những thế hệ anh chị em tu sĩ mai sau của nhà Dòng. Đế giống như các thánh, chúng ta cũng có thể sống trong sự trung thành với Đức Giêsu Kitô và phục vụ Ngài với tâm hồn trong sạch và lương tâm ngay lành. Để cùng với Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta biết ngày đêm suy gẫm luật Chúa và mang ra thực hành. Cuối cùng, chúng ta nguyện xin những gương nhân đức của các Thánh Cát Minh biến chúng ta thành một khí cụ yêu mến và phục vụ Thiên Chúa, giáo hội và thế giới một các mạnh mẹ và cụ thể.

Lm. Giuse Trần Thăng Hưng, O.Carm,

Check Also

THÁNH LỄ MỪNG KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH DÒNG CÁT MINH

Trong tinh thần hiệp hành, củng cố và gia tăng sự kết nối giữa các …