Home / Ơn Gọi / CÁT MINH-NẺO ĐƯỜNG CỦA NHỮNG TÂM HỒN KIẾM TÌM THIÊN CHÚA TRONG THINH LẶNG VÀ CÔ TỊCH

CÁT MINH-NẺO ĐƯỜNG CỦA NHỮNG TÂM HỒN KIẾM TÌM THIÊN CHÚA TRONG THINH LẶNG VÀ CÔ TỊCH

Xin mời tất cả các bạn trẻ đến với:
NGÀY GIỚI THIỆU ƠN GỌI CÁT MINH.
Chủ đề: CÁT MINH-NẺO ĐƯỜNG CỦA NHỮNG TÂM HỒN KIẾM TÌM THIÊN CHÚA TRONG THINH LẶNG VÀ CÔ TỊCH

Thời gian từ 8:00-10:00
Chúa Nhật ngày 28 tháng o8 năm 2022.
Online
“Ước gì mỗi người hãy sống cô tịch trong phòng mình, ngày đêm gẫm suy Luật Chúa và tỉnh thức cầu nguyện, ngoại trừ khi bận công việc khác cách chính đáng” – Luật Dòng Cát Minh [Chương 10]
“Trước tiên, bạn vào dòng Cát Minh, không phải để có một cuộc sống yên ổn. Bởi lẽ đã quyết sống trong Chúa Giêsu Kitô thì không thể nào không đương đầu với cuộc “chiến đấu tâm linh”. Vũ khí cần dùng, chính là những điều mà thánh Phaolô đã kể ra: tin tưởng và hy vọng, tìm cách yêu mến Thiên Chúa và người thân cận trong mọi hoàn cảnh và không ngừng nương tựa vào Lời Thiên Chúa”
(Tu huynh Dominique Stercks)
Ban Ơn Gọi Cát Minh
Btv: Antonio, O.Carm.

 

Check Also

NGÀY QUỐC TẾ CẦU NGUYỆN CHO ƠN THIÊN TRIỆU 2022

NGÀY QUỐC TẾ CẦU NGUYỆN CHO ƠN THIÊN TRIỆU 2022 Đáp lại lời mời gọi …