Home / Lectio Divina

Lectio Divina

Lectio Divina: Chúa Nhật XXVIII Thường Niên (A)

Chúa Nhật, 15 Tháng 10, 2017 Lời mời rộng rãi đến bàn tiệc Nước Trời Đón nhận ơn cứu rỗi với sự chuẩn bị xứng đáng Mt 22:1-14 Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Thánh Thần của chân lý, được Chúa Giêsu sai đến để hướng dẫn chúng con tìm …

Xem thêm ...