Home / Tin Tức / Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm một Giám Mục Cát Minh làm Tổng Giám Mục Phó Tổng Quản Giáo Phận Roma.

Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm một Giám Mục Cát Minh làm Tổng Giám Mục Phó Tổng Quản Giáo Phận Roma.

Vatican 31 tháng 1 năm 2012: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI, hôm nay đã bổ nhiệm Đức Giám mục Filippo Iannone, O.Carm. vào một trong những vị trí cao cấp nhất là Tổng Giám mục phó tổng quản “vicegerent” của Tổng Giáo phận Roma, Italy. Trước đây ngài hiện là Giám mục Giáo phận Sora-Aquino-Pontecorvo từ 19 tháng 6 năm 2009. Cùng với chức vụ này Đức Giáo Hoàng đã ban cho ngài danh hiệu Tổng Giám mục.
Đức Giám mục Filippo Iannone, O.Carm. sinh tại Napoli, Ý vào ngày 13 tháng 12 năm 1957. Ngài  gia nhập Dòng Cát Minh  và khấn tạm ngày 1 tháng 10 năm 1977.  Sau khi hoàn tất chương trình cử nhân thần học tại Giáo Hoàng Học Viện miền Nam Italy, Ngài tiếp tục học tại Giáo Hoàng Học Viện Laterano, và lấy bằng tiến sĩ về Giáo Luật. Ngài cũng lấy văn bằng luât sư tại học viện Tribunale della Sacra Romana Rota.
Ngài  thụ phong linh mục ngày 26 tháng 6 1982 và được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II bổ nhiệm ngài làm Giàm mục phụ tá Tổng giáo phận Napoli ngày 12 tháng 4 năm 2001. Ngày 19 tháng 6 năm 2009 Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đã bổ nhiệm ngài làm Giàm mục giáo phận Sora-Aquino-Pontecorvo.

Trong công việc mục vụ, ngài là thành viên của Tòa Ân giải Tối cao Segnatura Apostolica, cố vấn của Thánh Bộ Tu sĩ (Thánh Bộ lo về Đời sống Tận Hiến và các Hiệp hội Đời sống Tông đồ), thành viên của Hội đồng Pháp lý và Chủ tịch Ủy ban phụng tự của Hội Đồng Giám Mục Ý.
Giáo phận Roma cũng là Giáo phận của Đức Giáo Hoàng nên thông thường ĐGH bổ nhiệm một một Hồng Y tổng quản, một Tổng Giám mục phó tổng quản (Vicegerente) cùng một số Giám mục phụ tá để săn sóc và trông coi các hoạt động của Giáo Phận.
Toàn thể Gia đình Cát Minh xin chúc mừng đến Giám Mục Filippo Iannone.

Check Also

DÒNG CÁT MINH TUYỂN SINH ƠN GỌI. Niên khoá: 2023-2024

DÒNG CÁT MINH TUYỂN SINH ƠN GỌI. Niên khoá: 2023-2024 HÃY ĐẾN MÀ XEM & …