Home / Tin Tức / Những hoạt động của cha Tổng quyền

Những hoạt động của cha Tổng quyền

Ngày 17 Tháng 12 2011, đồng hành cùng cha John Keating, O. Carm, Tổng cố vấn đặc trách Châu Âu, cha Tổng quyền Fernando Millan Romeral O. Carm, đã đến giảng huấn tại Trung tâm Đại kết cho giáo dân ở Roma, (The Lay Centre at Foyer Unitas) với chủ đề: ” Những cách biểu hiện khác nhau đề nói về Thiên Chúa”. Từ ngày 6 đến 8 tháng Giêng, Cha có mặt tại Tu viện Whitefriars Hall, Washington DC để tham dự những ngày Sinh Viên Hội Ngộ (Students gathering) với các anh em sinh viên Cát Minh vùng Bắc châu Mỹ latin. Trong bài nói chuyện, ngài đã nói về chủ đề “Chân Phước Titus Brandsma, khuông mẫu cho những tu sĩ Cát minh của thế kỷ 21”

Từ ngày 10 đến ngày 13 tháng Giêng, cùng đồng hành với cha Raúl Maraví, O. Carm, Tổng cố vấn đặc trách châu Mỹ,  cha Tổng quyền đã tham dự tu nghị của Chi dòng thuộc trung ương (General delegation) Titus Brandsma tại Colombia. Từ ngày 17 đến 20, cùng với cha Giám tỉnh PCM, Carl Markel, ngài tham dự tu nghị phụ Tỉnh Peru cho việc bầu cử lại bề trên và các cố vấn. Vì lý do trục trặc của chuyến bay vào giờ chót,  ngài đã không thể tham dự Tu nghị Phụ Tỉnh Bolivia  diễn ra từ ngày 24-27 tháng Giêng. Vì vậy cha Giám tỉnh Malta, Michael Farrugia, O. Carm, đã chủ trì tại Tu nghị.

Hơn nữa, trong tháng Mười Hai và tháng Giêng, chaTổng quyền đã đến thăm các Đan viện Dòng kín của các  nữ tu tại Vetralla (Italy), Sutri (Italy), Piedrahita (Tây Ban Nha) và Madrid (Tây Ban Nha). Tận dụng việc tham dự tu nghị Phụ tỉnh tại Peru, ngài cũng đến thăm các nữ tu Dòng kín tại Camaná (Peru).

Check Also

Đại Nhạc Hội Mẹ Yêu – Dòng Cát Minh

Đại Nhạc Hội “Mẹ Yêu – Những giai điệu thăng hoa tình mẫu tử”!   …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *