Home / Tin Tức / Giai Đoạn Khấn Đơn và Đào Tạo Để Phục Vụ

Giai Đoạn Khấn Đơn và Đào Tạo Để Phục Vụ

Giáo dục tổng quát

Ôn lại và học sâu hơn các môn đã được giới thiệu và đi qua trong giai đoạn tiền tập viện và tập viện, nhấn mạnh đặc biệt về sinh ngữ, âm nhạc và/hoặc nghệ thuật, kỹ năng vi tính, nội trợ và bảo quản văn khố.

140. Triết học và thần học

Những người không học thần học chính khóa phải tham gia một khoá huấn luyện thần học căn bản, theo khả năng của mình.

Về việc chuẩn bị cho các thừa tác vụ chức thánh, phải theo các chỉ thị của Toà thánh và các Hội đồng giám mục thích hợp.

Đào tạo cho các tu sĩ phải được bảo đảm trong toàn bộ giai đoạn này.

 

141. Huấn luyện Cát Minh

Đi sâu tất cả các môn đã trải qua ở tập viện.

–          Học luật Dòng, Hiến pháp và Ratio Institutionis Vitae Carmelitanae (Phần I, thời gian khấn đơn, đào tạo để phục vụ, và thường huấn)

–          Các bản văn lớn của truyền thống Cát Minh;

–          Nicolas nước Pháp – The Flaming Arrow.

–          De institutione primorum monachorum.

–          Medieval Carmelite Heritage, ed. A. Staring, Rome, 1989.

–          Arnold Bostius – De patronatu et patrocinio B.V. Mariae.

–          Chân phước John Soreth – Expositio paraenetica in regulam carmelitanam.

–          Đức Maria và ngôn sứ Êlia: ôn lại và nghiên cứu sâu hơn về các đề tài đã phác thảo trong thời gian nhà tập, qua những bản văn như:

  • Về Êlia: Emanuele Boaga – Nello spirito e nella virtù di Elia. Antologia di  documenti e sussidi, Rome 1990.
  • Về Đức Maria: Emanuele Boaga – Carmelite Marian Anthology, Rome 2001.
  • Về cả hai vị: những bản văn phụng vụ.

–          Các bậc thầy tu đức: tiếp tục học linh đạo và các tác phẩm của:

Thánh Têrêxa Giêsu

Thánh Gioan Thánh Giá

Thánh Maria Magdalen thành Pazzi

John of St. Samson

Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu

Thánh Têrêxa Benedicta Thánh Giá – Edith Stein

Các vị khác

–          Lịch sử Dòng.

–          Phụng vụ Cát Minh.

–          Linh đạo.

–          Các việc tông đồ và phục vụ của Dòng liên quan đến đoàn sủng.

–          Sự đóng góp của Dòng liên quan đến sứ vụ ad gentes.

–          Tương quan và cộng tác với các thành viên khác của gia đình Cát Minh.

 

142. Kinh nghiệm quốc tế

– Học ngoại ngữ tại nước ngoài.

– Tham gia những cuộc họp miền và quốc tế.

– Trao đổi học tập, khi thích hợp.

 

143. Kinh nghiệm thực tiễn và mục vụ

– Các cơ hội kinh nghiệm rộng hơn về đời sống Cát Minh và phục vụ ngoài nhà huấn luyện.

– Các cơ hội kinh nghiệm làm việc.

 

144. Tháng chuẩn bị ngay trước khi khấn trọng thể

–  Một bầu khí thinh lặng và cầu nguyện.

– Duyệt lại và lượng giá lịch sử ơn gọi của mình dưới ánh sáng Lời Chúa.

– Duyệt lại và hội nhập các đề tài cơ bản đời sống thánh hiến, các lời khấn, đoàn sủng và linh đạo Cát Minh (luật Dòng, Hiến pháp, Ratio Institutionis Vitae Carmelitanae, Phần I).

– Tám ngày tĩnh tâm.

 

D. CHUYÊN MÔN

 

145. Đào tạo chuyên môn

Những người có khả năng và cơ hội luôn được khuyến khích tiếp tục bất cứ môn học và đào tạo nghiệp vụ hoặc hướng nghiệp nào cần thiết cho việc huấn luyện của họ và việc phục vụ Dòng, phục vụ Giáo hội. Các nhu cầu cụ thể của Tỉnh dòng, cũng như các tài năng và sở thích cá nhân, phải luôn được nhắc nhớ.

Trong việc lựa chọn một ngành chuyên môn về thần học, phải dành ưu tiên cho những lĩnh vực sau đây, gần gũi với đoàn sủng và đời sống của Dòng:

–          Các môn Kinh Thánh.

–          Linh đạo.

–          Thánh mẫu học.

  • Phụng vụ.
  • Đời tu.
  • Sứ vụ học.

–          Lịch sử Giáo hội.

–          Học về các giáo phụ.

Phải cung cấp sự chuẩn bị tương xứng cho mọi công việc phục vụ và tông đồ. Việc đào các phụ trách huấn luyện tương lai mang một tầm quan trọng căn bản.

Check Also

DÒNG CÁT MINH TUYỂN SINH ƠN GỌI. Niên khoá: 2023-2024

DÒNG CÁT MINH TUYỂN SINH ƠN GỌI. Niên khoá: 2023-2024 HÃY ĐẾN MÀ XEM & …