Home / Tin Tức / Khởi đầu đã có Ngôi Lời

Khởi đầu đã có Ngôi Lời

 

Khởi đầu
Đã có Ngôi Lời,
Người là Thiên Chúa sáng ngời,
Ở cùng Thiên Chúa muôn đời hiển vinh
A – lê – lui – a ! (3lần)

Người là sự sống, hào quang
Và luôn chiếu sáng
Đêm trường chúng ta !
A – lê – lui – a ! (3lần)

Ai luôn tin tưởng danh Người
Gọi tên Thiên Chúa đời đời là Cha.
Ai luôn đón nhận Ngôi Lời
Được ơn hằng sống cuộc đời mai sau.
A – lê – lui – a ! (3lần)

Ngôi Lời làm một phàm nhân,
Giữa lòng nhân loại lỗi lầm tội khiên,
Tỏ bày chân lý thiêng liêng
A – lê – lui – a ! (3lần)

Chúng ta lãnh nhận nơi Người
Dồi dào ân sủng mừng vui dư đầy
Người là mạc khải tỏ bày
Ẩn thân Thiên Chúa nào hay mắt trần
A – lê – lui – a ! (3lần)

Nhờ Người, Con Một Giêsu
Chúng ta được mở mắt mù tội nhân
Mai này đối diện Thiên Nhan!
A – lê – lui – a ! (3lần)

Trích Trong Thánh Thi – Gioan Thanh Giá – NT Vĩnh An dịch

Check Also

THÁNH LỄ MỪNG KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH DÒNG CÁT MINH

Trong tinh thần hiệp hành, củng cố và gia tăng sự kết nối giữa các …