Home / Đức Maria - Áo Đức Bà / Kinh nguyện với Đức Bà Cát Minh

Kinh nguyện với Đức Bà Cát Minh

Ôi Đức Trinh Nữ được chúc phúc, ôi Mẹđ ầy ân phúc, ôi Nữ Vương các Thánh, thật  ngọt ngào biết bao con được tôn kính Mẹ với tước hiệu Đức Bà Cát Minh. Điều này nhắc con về thời gian ngôn sứ Êlia, khi Mẹ hiện ra trên núi Cát Minh trong đám mây đã biến thành cơn mưa phúc lành, biểu tượng của những ân sủng thánh hóa mà Mẹ ban cho chúng con.

Từ thời các tông đồ, Mẹ được tôn kính với tước hiệu kỳ diệu này, và bây giờ chúng con vui mừng khi suy nghĩ đến việc chúng con được hiệp nhất với những người đầu tiên tận hiến cho Mẹ và cùng với họ, chúng con chào kinh Mẹ:

Ôi Mẹ là huy hoàng của núi Cát Minh, vinh dự của Li băng, hoa huệ rất tinh tuyền, hoa hồng mầu nhiệm của vườn Giáo Hội đang vươn lên.

Vì thế, ôi Đức Trinh Nữ của các Trinh Nữ, xin nhớ đến con là kẻ khốn cùng và xin tỏ ra Mẹ là Mẹ của con, xin mãi mãi ban xuống trong con ánh sáng sống động của đức tin mà Mẹ được chúc phúc, xin Mẹ làm bốc cháy nơi con tình yêu trên trời nơi Mẹ yêu mến Con Mẹ là Chúa Giêsu Kitô.

Con đầy những khốn khổ tinh thần và vật chất, nhiều đau thương trong tâm hồn và thân xác đang xâu xé con từ mọi phía, và con tìm nương náu như người con dưới bóng che chờ từ mẫu của Mẹ.

Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, xin Mẹ khẩn cầu cùng Chúa Giêsu phúc lạ những ân huệ trên trời của khiêm tốn, trinh khiết và hiền lành như những trang sức quý báu của trái tim vô nhiễm Mẹ. Xin Mẹ ban cho con mạnh mẽ vượt qua những thử thách và những cay đắng đang làm khổ con.

Sau khi kết thức cuộc đời lữ hành gian trần theo thánh ý Chúa, xin Mẹ ban cho linh hồn con được hưởng vinh quang thiên đàng, nhờ những công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô và nhờ lời chuyển cần của Mẹ. Amen.

(Lm Nguyễn Tất Thắng, Dòng Đa minh, chuyển ngữ từ lời kinh tiếng Ý đọc trước tượng Đức Mẹ Cát Minh trong Nhà thờ Đức Mẹ Maria tại Traspontina – Roma)

 

Kinh Cầu Cho Các Linh Hồn ở Luyện Ngục

Ội Đức Trinh Nữ rất nhân từ của núi Cát Minh, xin Mẹ giang rộng đôi tay nhân từ đến các linh hồn đang đau khổ vì lửa luyện ngục, và xin hãy giải thoát họ, ban cho họ sớm được hưởng hạnh phúc chiêm ngưỡng Thiên Chúa.

Ôi Đức Trinh Nữ Rất Thánh, xin Mẹ hãy đặc biệt cứu giúp những linh hồn thân nhân của con, những linh hồn bị bỏ rơi và chưa được an nghỉ.

Ôi Mẹ rất nhân từ, xin Mẹ tuôn đổ trên họ những công nghiệp của Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô.

Lạy các linh hồn được chúc phúc đang ở bên Chúa, xin các ngài cầu cùng Chúa cho chúng con bao nhiêu có thể được và xin giải thoát chúng con khỏi tất cả những nguy hiểm hồn xác, xin bảo vệ gia đình chúng con, để chúng con cũng được đón nhận vào nơi hạnh phúc vĩnh cửu. Amen.

(Lm Nguyễn Tất Thắng, Dòng Đa minh, chuyển ngữ từ lời kinh tiếng Ý đọc trước tượng Đức Mẹ Cát Minh trongi Nhà thờ Đức Mẹ Maria tại Traspontina – Roma)

 

Kinh khấn với Đức Bà Cát Minh

Lạy Mẹ là Đóa hoa xinh đẹp nhất của Núi Cát Minh, rượu nho ngon ngọt, huy hoàng của Thiên Đàng, Mẹ diễm phúc của Con Thiên Chúa, Trái Tim Vẹn Sạch, xin Mẹ hãy giúp con trong hoàn cảnh này….

Lạy Mẹ là Sao Biển, xin giúp con và xin tỏ cho con biết rằng từ bây giờ Mẹ là Mẹ con.

Lạy Mẹ Thánh Thiện, Mẹ Thiên Chúa, Nữ Vương Trời Đất, con khiêm tốn cầu xin Mẹ từ đáy lòng con để Mẹ cứu giúp con trong hoàn cảnh này …

Không ai có uy quyền bằng Mẹ.

Xin Mẹ hãy tỏ cho con biết rằng từ bây giờ Mẹ là Mẹ con.

Lạy Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin cầu cho chúng con chạy đến với Mẹ

Xin Mẹ hãy tỏ cho con biết rằng từ bây giờ Mẹ là Mẹ con.

Lạy Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin cầu cho chúng con chạy đến với Mẹ

Xin Mẹ hãy tỏ cho con biết rằng từ bây giờ Mẹ là Mẹ con.

Lạy Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin cầu cho chúng con chạy đến với Mẹ

Lạy Mẹ ngọt ngào, con xin trao phó hoàn cảnh này trong tay Mẹ

Lạy Mẹ ngọt ngào, con xin trao phó hoàn cảnh này trong tay Mẹ

Lạy Mẹ ngọt ngào, con xin trao phó hoàn cảnh này trong tay Mẹ

(Lm Nguyễn Tất Thắng, Dòng Đa minh, chuyển ngữ từ lời kinh Anh ngữ )

 

Check Also

Tháng Mân Côi: MẸ CON CÙNG NHAU CHIA SẺ

Giuse Phan Quang Trí, O.Carm.Rôma, 02/10/2020 Khi đề cập đến vai trò của Đức Trinh …