Home / Tin Tức / Kính Thánh Giuse thợ và Nghi thức tuyên khấn lại của 5 tu sĩ Cát Minh 2020

Kính Thánh Giuse thợ và Nghi thức tuyên khấn lại của 5 tu sĩ Cát Minh 2020

Thủ Đức, ngày 01 tháng 05 năm 2020

Cùng với bầu không khí Giáo hội hoàn vũ hân hoan mừng lễ kính Thánh Giuse thợ, Phụ tỉnh Cát Minh Thánh Giuse Việt Nam cũng hân hoan vui mừng vì hôm nay năm anh em trong Dòng sẽ lập lại lời tuyên khấn của mình.

Thánh Lễ chiều hôm nay được cử hành tại Nguyện đường Tu viện Đức Bà Núi Cát Minh. Trong Thánh Lễ có sự hiện diện của Lm. Giuse Trần Thăng Hưng, O.Carm. – Bề trên Phụ tỉnh; quý cha, quý thầy, quý anh em ứng sinh thuộc các tu viện.

Mở đầu Thánh Lễ, Cha Giuse Trần Thanh Trung, O.Carm. – Bề trên Tu viện Đức Bà Núi Cát Minh đã có đôi lời chào mừng đến cha Bề trên Phụ tỉnh, quý anh em hiện diện.

Trong bài giảng, cha Giuse Hưng đã nhắn nhủ với cộng đoàn hiện diện về tầm quan trọng của việc lao động, cũng như trách nhiệm của chúng ta đối với lao động. Lao động có giá trị rất lớn khi đáp ứng được những nhu cầu của con người. Mục đích của lao động là đóng góp những việc thiện, công ích cũng như trân trọng sức lực của những người lao động. Thánh Giuse là con người của lao động: tại làng quê nghèo Nazaret, ngài đã được mời gọi cộng tác với chương trình của Thiên Chúa để làm việc, chăm sóc, dưỡng nuôi và giáo dục Đấng Cứu Thế.

Cha Bề trên Phụ tỉnh giảng lễ

Cuối cùng, cha Giuse Hưng đã nhắn nhủ anh em sắp tuyên khấn lại luôn trung thành với lời tuyên khấn của mình với Chúa trong tự do và tình yêu mến. Sống đức khiết tịnh là trao trọn tình yêu của mình cho Đức Ki-tô; sống đức khó nghèo là đón nhận mọi sự từ Thiên Chúa và dâng lại mọi sự cho Ngài vì tình yêu; Sống đức vâng phục là noi gương Chúa Giêsu bằng cách tự nguyện dâng hiến đời mình để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân.

Sau bài giảng, cha Bề trên Phụ tỉnh chủ sự nghi thức tuyên khấn lại của 5 thầy trước sự chứng kiến của cộng đoàn phụng vụ.

Khởi sự nghi thức khấn dòng, quý thầy được cha Bề trên Tu viện lần lượt gọi tên: thầy Gioan Nguyễn Trọng Việt, O.Carm.; thầy Giuse Bùi Xuân Long, O.Carm.; thầy Antôn Nguyễn Công Thành, O.Carm.; thầy Giuse Nguyễn Văn Tâm, O.Carm. và thầy Phêrô Phạm Trọng, O.Carm.

Tiếp đó, quý thầy lần lượt tiến đến, quỳ xuống và tuyên khấn vâng phục, khó nghèo và khiết tịnh trong tay cha Bề trên Phụ tỉnh, qua sự chứng giám của cha Giám đốc đào tạo kiêm Bề trên Tu viện. Sau khi tuyên khấn, quý thầy tân khấn sinh và cha Bề trên Phụ tỉnh đã ký tên xác nhận.

Sau lời nguyện chung, Thánh Lễ được tiếp nối với phụng vụ Thánh Thể.

Kết thúc Thánh Lễ, anh em cùng nhau chia sẻ niềm vui với các tân khấn sinh bằng bữa cơm huynh đệ tại khuôn viên tu viện.

Xin quý đọc giả cùng hiệp lời cầu nguyện cho quý thầy tân khấn sinh vừa lập lại lời tuyên khấn. Nguyện xin Thiên Chúa thương yêu, chúc lành và đồng hành với quý thầy mọi ngày trong đời sống để quý thầy trung thành với lời giao ước đã cam kết, qua đó quý thầy có thể đem hết sức lực của mình để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân cách vô vị lợi.

Anh em Cát Minh – Phụ tỉnh Thánh Giuse Việt Nam lưu niệm cùng quý thầy tân khấn sinh

Tin bài và ảnh: Ts. Giuse Bùi Anh Tuấn, O.Carm.

Check Also

THÁNH LỄ MỪNG KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH DÒNG CÁT MINH

Trong tinh thần hiệp hành, củng cố và gia tăng sự kết nối giữa các …