Home / Chia Sẻ / LẠY CHÚA, NGÀI Ở ĐÂU?

LẠY CHÚA, NGÀI Ở ĐÂU?

Trong những ngày này, thế giới đang thương tâm theo dõi trận động đất và cơn sóng thần Tsunami mạnh nhất kể từ thập niên 40 đến nay. Hàng trăm ngàn người đã thiệt mạng, hàng triệu người mất tích và rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, đói khát, tuyệt vọng.
Khi những biến cố kinh hoàng xảy ra ngoài tầm kiểm soát của con người, có những người đã cho rằng: “Đó là do Ông Trời phạt !” Đây là cách giải thích “suy bụng ta ra bụng Trời”, làm cho nhiều người càng thêm hoang mang và oán hận Ông Trời. Niềm tin chân chính về Thiên Chúa tình yêu không cho giải thích như vậy.
Vì không có nhiều thời gian và không có tham vọng giải thích tất cả huyền nhiệm đau khổ, xin được vắn tắt gửi đến mọi người một vài suy nghĩ đơn sơ sau đây.

LẠY CHÚA, NGÀI Ở ĐÂU?

Lạy Chúa, Ngài ở đâu giữa cơn cuồng phong khốc liệt. Hơn 150 ngàn người đã tiêu vong vì cơn sóng thần kinh hoàng. Tại sao tai ương lại đổ trên đầu những con người tội nghiệp ấy? Họ có tội gì chứ? Ngài phạt họ như vậy sao? …..

Các nạn nhân của cơn động đất và sóng thần Tsunami đang kêu gào thảm thiết. Những ai đang chứng kiến cảnh tang tóc ấy mỗi ngày trên các phương tiện truyền thông đang chất vấn niềm tin tôn giáo của họ. Thiên Chúa đang ở đâu? Sao Chúa lại để những cảnh tang thương chết chóc này tàn phá cuốc sống yên bình của những con người nghèo khổ ấy?

Các nạn nhân của cơn kinh hoàng có vô tội hay không? Tôi không biết. Nhưng tôi biết chắc rằng Chúa không bao giờ dùng tai họa thảm khốc để phạt tội con người. Chúng ta đang sống sau thời gian của “lời hứa cầu vồng”: Thiên Chúa thề sẽ không bao giờ dùng hồng thuỷ huỷ diệt con người (St  9, 15), và Người không bao giờ nuốt lời hứa. Thiên Chúa không phải là một bạo chúa hèn hạ dùng hình phạt để cảnh cáo hay trả đũa tội nhân. Nếu Người làm như thế, Người sẽ tự mâu thuẫn với chính mình vì “Thiên Chúa là tình yêu”(1Ga 4,8); và Người sẽ phủ nhận tất cả công trình Nhập Thể, Tử Nạn và Phục Sinh mà chính Con Một của Người đã thực hiện để bày tỏ tình yêu thương vô điều kiện theo sáng kiến của Người. Cho dù con người có phạm tội tày trời nghịch lại Thiên Chúa, Thiên Chúa vẫn yêu thương họ với một tình yêu bền vững trọn vẹn, đầy lòng nhân hậu và tha thứ. Thật vậy, Thiên Chúa là Chúa của tội nhân. Anthony de Mello diễn tả như sau: “Thiên Chúa trên trời giữ mỗi người bằng một sợi dây. Khi bạn phạm tội, bạn cắt đứt sợi dây đó. Thế rồi Thiên Chúa nối nó lại bằng cách thắt một cái nút; và như thế là kéo bạn lại gần hơn với Người. Cứ như thế, tội lỗi của bạn cắt đứt sợi dây – và qua những cái nút Thiên Chúa dùng để nối lại sợi dây, Thiên Chúa ngày càng kéo bạn lại gần hơn với Người.” (trích từ Anthony de Mello, One Minute Wisdom)

Thiên Chúa toàn năng nhưng Người không bao giờ làm điều gì ngược lại với tình yêu vì quyền năng của Người được bày tỏ trọn vẹn nhất trong tình yêu. Hãy ngắm nhìn Giêsu trên thập giá để biết thế nào là quyền năng của tình yêu, và tình yêu của quyền năng.

Những gì đã và đang diễn ra do cơn động đất và sóng thần Tsunami không thể là sự trừng phạt của Thiên Chúa đối với những con người khốn khổ ấy. Vũ trụ vẫn còn nhiều bất toàn trong chính bản chất thụ tạo của nó. Sự bất toàn của nó chắc chắn sẽ gây ra bất lợi cho những gì nằm trong phạm vi tác động của nó. Những gì con người gọi là thiên tai hay tai nạn thỉnh thoảng vẫn xảy ra là do sự bất toàn của thân phận thụ tạo. Chỉ có một mình Đấng Tạo Hóa là hoàn hảo thôi.

Vậy, nếu Thiên Chúa không gây ra đau khổ cho con người, thì Người đang ở đâu giữa cơn sóng gió kinh hoàng ấy? Hãy ngắm nhìn những người đang liều mạng sống của mình để đi tìm các nạn nhân. Hãy ngắm nhìn những tấm lòng quảng đại biết chia sẻ các mất mát tang thương với đồng loại. Hãy nhìn sự rung động và cảm thương của hàng triệu triệu con tim nhân loại.

Thiên Chúa đang ở nơi bạn và tôi. Trong hoàn cảnh và điều kiện của mình, chúng ta hãy góp phần làm vơi đi sư đau khổ của anh chị em đồng loại.

J.Viet, O.Carm.

——————————————-

These days, people around the world have been watching the earthquake and flood of the Tsunami in South-East Asia which is the strongest and most devastating one since the last century in human history. The number of casualties now has been over 150,000 deaths, millions of injured, homeless, hungry and despairing. There will certainly de more deaths in the coming days.

When something bad happens, some people explain that it is God’s punishment for sinful people. This is a seriously wrong statement about God Himself that makes people more confused about the situation and more angry with God. The orthodox belief in the loving God does not allow such a wrong explanation.
Because of a lack of time and not being able to explain fully the mystery of suffering, I would like to share with you a little reflection:

O God, where are you?

The victims of the Tsunami disaster are crying miserably over their loss of loved ones and their possessions. Those of us who are watching them on the media are feeling a lot of doubts about our faith: Where has God been? Why did God let this terrible destruction happen to the poor and innocent people of these nations? …

Are the people in those villages where the Tsunami took place innocent? I do not know! But I do know that God never uses disasters to punish any person because of their sin. We are living on the other side of the “rainbow covenant”: God has promised that the flood during Noah’s time will never destroy people again (Gen 9:15). God never breaks his promise. God is not a mean and cruel tyrant who uses punishment to retaliate against sinners. If God did so, He would contradict Himself because “God is love” (1Jn 4:8). If God did so, He would deny all the efficaciousness of the Incarnation, death and Resurrection of His only Son – Jesus Christ. This plan is the result of God’s own will. Jesus Christ has carried it out to confirm and assure us that God loves humanity unconditionally to the end of time. No matter how people may sin against God, God love them with the same everlasting love which is always shown in forgiveness and mercy. Actually, God is the God of sinners. Anthony de Mello puts it this way: “God in heaven holds each person by a string. When you sin, you cut the string. Then God ties it up again, making a knot; and thereby bringing you a little closer to Him. Again and again, your sins cut the string – and with each further knot, God keeps drawing you closer and closer.” (Taken from Anthony de Mello, One Minute Wisdom)

God is almighty but God never does anything contrary to love because His power and might are best manifested in love. We can gaze upon the Crucified Jesus on the Cross to see the power of love, and the love that empowers.

What has been happening in the Tsunami cannot be God’s punishment shown in the suffering of the people in any sense. Natural disasters occur because of the imperfect nature of the created world. The imperfection of the created world leaves its impact on all people and things that live in it. Like it or not, only the Creator is perfect.

Therefore, if God does not cause the suffering of humanity, where is He in this terrible time of trouble such as that of the Tsunami? We can see those who risk their lives to rescue the people whom they have never met, as well as those who are willing to reach out and share what they have with the suffering victims. We participate in the heartfelt concern and prayers of millions of people throughout the world. All of this is a concrete sign of God’s presence and saving action in the world today.

God is in you and me and works through us. In our concrete life situations, let us contribute our part to soften the pain and suffering of our brothers and sisters in South-East Asia and throughout the world.

Jos. Viet, O.Carm.

 

Check Also

THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ – LINH MỤC DÒNG CÁT MINH 2024

Lời Ngài gọi con đi, lòng còn ngại chi. Xin thánh ân tuôn tràn dìu …