Home / Event / Chân phước Isidore Bakanja, giáo dân tử đạo

Chân phước Isidore Bakanja, giáo dân tử đạo

Chân phước Isidore Bakanja, giáo dân tử đạo

Check Also

Gặp gỡ thỉnh sinh Cát Minh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh

Hôm nay lễ Hiển Linh có lẽ là dịp cuối để mỗi người trong chúng …