Home / Event / Lễ Các Đẳng Dòng Cát Minh (Lễ Nhớ)

Lễ Các Đẳng Dòng Cát Minh (Lễ Nhớ)

Lễ Các Đẳng Dòng Cát Minh (Lễ Nhớ)

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …