Home / Event / Ngày 1 - Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu

Ngày 1 - Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu

Ngày 1 - Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu


Thứ Sáu 22 Tháng Chín, 2023

 

Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài hãy đến đổ đầy tâm hồn của người tín hữu, và đốt lửa kính mến Ðức Chúa Trời trong lòng chúng con.
X: Xin ban Thần Khí của Ngài để chúng con được ơn tái tạo.
Ð: Và Ngài sẽ đổi mới bộ mặt địa cầu

Chúng ta hãy cầu nguyện: Lạy Chúa, Ðấng soi dẫn các tín hữu bằng ánh sáng của Chúa Thánh Thần; xin ban cho chúng con cùng một Thần Khí, để chúng con được ơn khôn ngoan và mãi mãi hân hoan trong sự an ủi của Ngài. Chúng con nguyện xin nhờ Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.

Tuyên Xưng Ðức Tin, Ðức Cậy và Ðức Mến: Lạy Chúa! Con tin cậy vào Ngài: xin tăng cường đức tin cho chúng con. Chúng con trông cậy nơi Ngài: Xin cũng cố lòng trông cậy của chúng con. Chúng con yêu mến Ngài: xin dạy con yêu mến Ngài ngày một nhiều hơn.

Kinh Ăn Năn Tội: Lạy Chúa con, Chúa là Ðấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

Kinh Nguyện mỗi ngày

Ngày thứ nhất: Thánh Nữ Têrêsa, Hoa Hồng Nhỏ, Ðấng được đặc ân của Chúa Giêsu và Mẹ Maria, con đến với Ngài như một trẻ thơ với lòng tin và khiêm nhường sắc son. Con xin đặt để dưới chân Ngài mọi ước muốn, và xin Ngài chuyển cầu để những ý chỉ của con được thực hiện. Ngài đã chẳng hứa rằng sẽ ban ơn thiên đàng xuống trên trái đất ư? Xin ban ơn huệ mà con xin thể theo lời hứa này.
Xin cầu cho chúng con mọi ngày trong đời sống con, nhưng đặc biệt là trong lúc con đọc tuần cửu nhật này để con đạt được ơn sủng và ơn huệ qua lời chuyển cầu của Ngài. Amen.

Ý tưởng trong ngày: Con trông cậy vào Chúa. Chúng ta không bao giờ tin tưởng quá nhiều vào lòng nhân từ của Chúa Ðấng đầy quyền năng và lòng thương xót, Chúng ta sẽ đạt được những gì mình trông cậy.

Nếu chúng ta là hư không, tại sao chúng ta quên rằng Chúa Giêsu là tất cả? Sự hư không của chúng ta chỉ biến mất trong Sự Vĩnh Cửu của Ngài khi chúng ta yêu mến Chúa.

Kinh Kết: Lạy Chúa, Chúa đã phán: Ai không trở nên như trẻ nhỏ thì sẽ không vào được nước trời; chúng con nài xin Chúa cho chúng con được bước theo Thánh Nữ Ðồng Trinh Têrêsa, trong nhân đức khiêm nhường và lòng đơn sơ, để chúng con đáng được phần thưởng thiên đàng. Amen.

View full calendar

Check Also

ANH EM CÁT MINH VIỆT NAM HÂN HOAN MỪNG TRỌNG THỂ LỄ ĐỨC MẸ NÚI CÁT MINH

Vào lúc 9h30 sáng ngày 16/07/2023, tại nguyện đường Tu viện Thánh Giuse Quận 9, …