Home / Event / Ngày 2 – Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu

Ngày 2 – Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu

Ngày 2 - Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …