Home / Event / Ngày 8 – Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu

Ngày 8 – Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu

Ngày 8 – Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu


Thứ Sáu 29 Tháng Chín, 2023

 

Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài hãy đến đổ đầy tâm hồn của người tín hữu, và đốt lửa kính mến Ðức Chúa Trời trong lòng chúng con.
X: Xin ban Thần Khí của Ngài để chúng con được ơn tái tạo.
Ð: Và Ngài sẽ đổi mới bộ mặt địa cầu.

Chúng ta hãy cầu nguyện: Lạy Chúa, Ðấng soi dẫn các tín hữu bằng ánh sáng của Chúa Thánh Thần; xin ban cho chúng con cùng một Thần Khí, để chúng con được ơn khôn ngoan và mãi mãi hân hoan trong sự an ủi của Ngài. Chúng con nguyện xin nhờ Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.

Tuyên Xưng Ðức Tin, Ðức Cậy và Ðức Mến: Lạy Chúa! Con tin cậy vào Ngài: xin tăng cường đức tin cho chúng con. Chúng con trông cậy nơi Ngài: Xin cũng cố lòng trông cậy của chúng con. Chúng con yêu mến Ngài: xin dạy con yêu mến Ngài ngày một nhiều hơn.

Kinh Ăn Năn Tội: Lạy Chúa con, Chúa là Ðấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

Ngày thứ tám: Lạy Thánh Nữ Têrêsa, một ngày kia con sẽ chết. Con nài xin Ngài hãy xin với Chúa, bằng cách nhắc nhớ lại cái chết tuyệt diệu của Ngài, để con được chết cách thánh thiện, được tăng sức bởi những Bí Tích của Giáo Hội, hoàn toàn phó thác cho Thánh Ý Chúa, và thiêu đốt với tình yêu mến Ngài. Xin cho lời nói cuối cùng của con trên trần thế là, “Lạy Chúa, con yêu mến Ngài.”
Xin cầu cho chúng con mọi ngày trong đời sống con, nhưng đặc biệt là trong lúc con đọc tuần cửu nhật này để con đạt được ơn sủng và ơn huệ qua lời chuyển cầu của Ngài. Amen.

Ý tưởng trong ngày: Chết. Sách giáo lý công giáo gọi chết là khi linh hồn lìa khỏi xác.Như vậy, con không sợ sự phân chia vốn kết hiệp con mãi mãi với Chúa.
Con sung sướng được chết vì con sẽ có thể giúp các linh hồn của những người thân của con, hơn hẵn khi con còn ở dưới thế.
Ðời sống không buồn bả nhưng rất vui. Nếu chúng ta nói, “sự lưu đày thì buồn bả,” Con hiểu Ngài. Chúng con sai lầm khi gọi “đời sống” là sự chấm dứt; đó chỉ lả những sự thuộc về thiên đàng mà chúng ta xử dụng danh từ tuyệt vời này.

Kinh Kết: Lạy Chúa, Chúa đã phán: Ai không trở nên như trẻ nhỏ thì sẽ không vào được nước trời; chúng con nài xin Chúa cho chúng con được bước theo Thánh Nữ Ðồng Trinh Têrêsa, trong nhân đức khiêm nhường và lòng đơn sơ, để chúng con đáng được phần thưởng thiên đàng. Amen.

 

View full calendar

Check Also

ANH EM CÁT MINH VIỆT NAM HÂN HOAN MỪNG TRỌNG THỂ LỄ ĐỨC MẸ NÚI CÁT MINH

Vào lúc 9h30 sáng ngày 16/07/2023, tại nguyện đường Tu viện Thánh Giuse Quận 9, …