Home / Event / Ngày 9 – Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu

Ngày 9 – Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu

Ngày 9 – Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu


Thứ Bảy 30 Tháng Chín, 2023

 

Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài hãy đến đổ đầy tâm hồn của người tín hữu, và đốt lửa kính mến Ðức Chúa Trời trong lòng chúng con.
X: Xin ban Thần Khí của Ngài để chúng con được ơn tái tạo.
Ð: Và Ngài sẽ đổi mới bộ mặt địa cầu.

Chúng ta hãy cầu nguyện: Lạy Chúa, Ðấng soi dẫn các tín hữu bằng ánh sáng của Chúa Thánh Thần; xin ban cho chúng con cùng một Thần Khí, để chúng con được ơn khôn ngoan và mãi mãi hân hoan trong sự an ủi của Ngài. Chúng con nguyện xin nhờ Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.

Tuyên Xưng Ðức Tin, Ðức Cậy và Ðức Mến: Lạy Chúa! Con tin cậy vào Ngài: xin tăng cường đức tin cho chúng con. Chúng con trông cậy nơi Ngài: Xin cũng cố lòng trông cậy của chúng con. Chúng con yêu mến Ngài: xin dạy con yêu mến Ngài ngày một nhiều hơn.

Kinh Ăn Năn Tội: Lạy Chúa con, Chúa là Ðấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

Ngày thứ chín: Lạy Thánh Nữ Têrêsa, bằng tình yêu và đau khổ khi còn ở dưới thế, Ngài đã chiếm hữu được quyền năng với Chúa mà Ngài đang tận hưởng trên đàng. Từ khi bắt đầu cuộc sống trên thiên đàng, Ngài đã mưa xuống trên thế gian khổn khổ này vô số ơn phước; Ngài đã và đang là công cụ mà Ðấng Phối Ngẫu Thánh dùng để làm vô số phép lạ. Con nài xin Ngài hãy nhớ đến tất cả những ước nguyện của con. Ðau khổ cũng phải đến với con, xin cho con biết xử dụng chúng để yêu mến Chúa nhiều hơn, và theo Chúa gắn bó hơn. Ngài là Sứ Giả nhỏ của tình yêu. Xin làm cho con yêu mến Chúa nhiều hơn, và yêu mến tất cả những người khác vì lòng yêu mến Chúa. Con xin hết lòng tạ ơn Chúa Ba Ngôi Cực Thánh vì những ơn lành tuyệt diệu Ngài đã ban cho Thánh Nữ Têrêsa, và cho thế giới qua Thánh Nữ.

Xin cầu cho chúng con mọi ngày trong đời sống con, nhưng đặc biệt là trong lúc con đọc tuần cửu nhật này để con đạt được ơn sủng và ơn huệ qua lời chuyển cầu của Ngài. Amen.

Ý tưởng trong ngày: Sứ Mạng của Bông Hoa Nhỏ. Con không không muốn thụ động trên thiên đàng. Con muốn làm việc cho Giáo Hội và cho các linh hồn. Con đã xin với Chúa và Ngài sẽ ban cho con những gì con xin.
Con sẽ dùng thời gian trên thiên đàng để làm những việc lành cho  thế giới. Ðiều này không thể được, vì các thiên thần luôn luôn thưởng thức hạnh phúc được nhìn thấy và canh giữ chúng con. Không, con không thể yên nghĩ cho đến ngày tận thế.
Lạy Giêsu, con nài xin Ngài hãy nhìn xuống vô số những linh hồn nhỏ. Con nài xin Ngài hãy chọn trong thế giới một đội quân gồm những nạn nhân nhỏ bé, xứng đáng với Tình Yêu của Ngài.

Kinh Kết: Lạy Chúa, Chúa đã phán: Ai không trở nên như trẻ nhỏ thì sẽ không vào được nước trời; chúng con nài xin Chúa cho chúng con được bước theo Thánh Nữ Ðồng Trinh Têrêsa, trong nhân đức khiêm nhường và lòng đơn sơ, để chúng con đáng được phần thưởng thiên đàng. Amen.

View full calendar

Check Also

ANH EM CÁT MINH VIỆT NAM HÂN HOAN MỪNG TRỌNG THỂ LỄ ĐỨC MẸ NÚI CÁT MINH

Vào lúc 9h30 sáng ngày 16/07/2023, tại nguyện đường Tu viện Thánh Giuse Quận 9, …