Home / Event / Thánh Albert Trapani, linh mục (Lễ kính)

Thánh Albert Trapani, linh mục (Lễ kính)

Thánh Albert Trapani, linh mục (Lễ kính)

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …