Home / Event / Thánh Albert Trapani, linh mục (Lễ kính)

Thánh Albert Trapani, linh mục (Lễ kính)

Thánh Albert Trapani, linh mục (Lễ kính)


Thứ Hai 7 Tháng Tám, 2023

Thánh Albert Trapani sinh ra ở Trapani, Sicily vào thế kỷ 13, Thánh nhân được biết đến bằng tài nghệ thuyết giảng và việc làm phép lạ. Năm 1280 và 1289, Ngài ở Trapani và sau đó ở Messina. Năm 1296 Ngài được bổ nhiệm làm giám tỉnh, tỉnh dòng Sicily, Ý. Ngài cũng được biết đến qua việc ước muốn tất cả các tu sĩ hướng đến một đời sống thánh thiện và cầu nguyện. Ngài mất tại Messina, có thể là năm 1307. Ngài là vị thánh đầu tiên được tôn kính trong Dòng, và được xem như đấng bảo trợ và Đấng bảo vệ hay người “cha” của Dòng. Vào Thế Kỷ 16, Thánh Angelus đã quyết định mỗi nhà thờ dòng Cát Minh nên có một bàn thờ kính nhớ thánh Albert. Rất nhiều vị thánh Cát Minh sau này đã có lòng tôn kính đặc biết đến Ngài; như Thánh Têrêsa Avila, Thêrêsa Hài Đồng Giêsu, và Mary Manalena thành Pazzi.

Lời Nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã làm cho Thánh Albêtô Trapani trở nên một gương mẫu cho đức khiết tịnh và cầu nguyện, một tôi trung nhiệt thành của Đức Maria. Nguyện cho chúng con thực hành các nhân đức này, để luôn xứng đáng tham dự vào bàn tiệc ân sủng của Chúa. Chúng con cầu xin.

View full calendar

Check Also

ANH EM CÁT MINH VIỆT NAM HÂN HOAN MỪNG TRỌNG THỂ LỄ ĐỨC MẸ NÚI CÁT MINH

Vào lúc 9h30 sáng ngày 16/07/2023, tại nguyện đường Tu viện Thánh Giuse Quận 9, …