Home / Event / Thánh Thérèse Hài Đồng Giêsu (OCD), trinh nữ tiến sĩ hội thánh (Lễ kính)

Thánh Thérèse Hài Đồng Giêsu (OCD), trinh nữ tiến sĩ hội thánh (Lễ kính)

Thánh Thérèse Hài Đồng Giêsu (OCD), trinh nữ tiến sĩ hội thánh (Lễ kính)

Check Also

Ngày thứ nhất: NOI GƯƠNG CHÚA VÀ KHINH CỦA THẾ TỤC

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 1— Chương …