Home / Nến cho người thân yêu – RIP

Nến cho người thân yêu – RIP

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, trong tình phụ tử tốt lành, xin Chúa thương xót linh hồn tôi tớ Chúa đây và xin thanh tẩy mọi tội lỗi và lầm lỡ của linh hồn  này mà Chúa đã gọi ra khỏi thế gian này. Xin hãy đưa linh hồn này vào thế giới ánh sáng và bình an cùng cộng đoàn các thánh trên trời, Xin Chúa ban cho linh hồn tôi tới Chúa đây được hưởng phúc trường sinh trong vương quốc của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu, Chúa chúng con. Amen.

[candle per_page=”10″].

[candle id=”8607″]