Home / Tin Tức / Nghi Thức Hôn Phối V-A

Nghi Thức Hôn Phối V-A


Chủ Sự:  Chúng con (anh chị) thân mến, chúng con (anh chị) đến nhà thờ để tình yêu chúng con (anh chị) được Thiên Chúa đóng ấn trước mặt đại diện Hội Thánh và cộng đồng. Thật vậy Chúa Kitô rộng rãi chúc phúc tình yêu này, và Chúa dùng bí tích đặc biệt làm cho chúng con (anh chị) được phong phú và kiên cường, để chúng con (anh chị) luôn luôn trung tín với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của Hôn Nhân, cũng như chính Người đã dùng Phép Rửa Tội để thánh hiến chúng con (anh chị). Bởi đó trước mặt Hội Thánh, cha (tôi) hỏi ý kiến chúng con (anh chị):



Chủ Sự:  Chúng con (anh chị) thân mến, chúng con (anh chị) đến nhà thờ để tình yêu chúng con (anh chị) được Thiên Chúa đóng ấn trước mặt đại diện Hội Thánh và cộng đồng. Thật vậy Chúa Kitô rộng rãi chúc phúc tình yêu này, và Chúa dùng bí tích đặc biệt làm cho chúng con (anh chị) được phong phú và kiên cường, để chúng con (anh chị) luôn luôn trung tín với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của Hôn Nhân, cũng như chính Người đã dùng Phép Rửa Tội để thánh hiến chúng con (anh chị). Bởi đó trước mặt Hội Thánh, cha (tôi) hỏi ý kiến chúng con (anh chị):


1.  T… và T… chúng con (anh chị) có tự do và thật lòng đến đây, chớ không bị ép buộc để kết hôn với nhau không?
Cô dâu & chú rể: Thưa có

2.  Khi chọn đời sống hôn nhân, chúng con (anh chị) có sẵn sàng yêu thương và kính trọng nhau suốt đời không?
Cô dâu & chú rể:  Thưa có

3.  Chúng con (anh chị) có sẵn sàng yêu thương đón nhận con cái mà Chúa sẽ ban, và giáo dục chúng theo luật Chúa Kitô và Hội Thánh không?
Cô dâu & chú rể:  Thưa có

Chủ Sự:  Vậy bởi vì chúng con (anh chị) đã quyết định kết hôn, chúng con (anh chị) hãy cầm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của chúng con (anh chị) trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh Người.


Chú Rể:  Anh T… nhận em T… làm vợ, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh.


Cô Dâu:  Em T… nhận anh T… làm chồng, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em.


(Cô dâu và chú rể vẫn giữ lấy tay nhau)


Chủ Sự:  Xin Thiên Chúa đoái thương xác nhận sự ưng thuận mà chúng con (anh chị) đã tỏ bày trước mặt Hội Thánh, và xin đoái thương đổ đầy ơn phúc cho chúng con (anh chị).


Sự gì Thiên Chúa đã liên kết, loài người không được phân ly.


Đáp: Amen


Làm Phép và Trao Nhẫn


Chủ Sự:  Xin Thiên Chúa chúc phúc cho những chiếc nhẫn này mà hai người trao cho nhau để làm bằng chứng tình yêu và trung thành.


Chú rể đeo nhẫn vào ngón tay cô dâu và nói:  T…, em nhận chiếc nhẫn này để làm bằng chứng tình yêu và lòng trung thủy của anh. Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần


Cô dâu đeo nhẫn vào ngón tay chú rể và nói:  T…, anh nhận chiếc nhẫn này để làm bằng chứng tình yêu và lòng trung thủy của em. Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần.


Nghi Thức Thắp Nến Hiệp Nhất


Chủ Sự:  Hai lời thề đã được hai người trao đổi, và một tình yêu đã được Thiên Chúa đóng ấn. Từ đây hai con tim hòa chung một nhịp, để với sự hướng dẫn của Ơn Chúa, chúng con (anh chị) tay trong tay xây dựng một mái ấm gia đình. Giờ đây, đôi Tân Hôn sẽ lấy ánh sáng từ hai cây nến riêng biệt tượng trưng cho hai tâm hồn từ hai gia đình xa lạ, để cùng thắp lên ngọn lửa tình yêu duy nhất. Nét độc đáo của cá nhân sẽ được hòa hợp: “Hai trở nên một” để yêu thương và nâng đỡ nhau mỗi ngày trong suốt cả cuộc đời.





Priest:  My dear friends, you have come together in this church so that the Lord may seal and strengthen your love in the presence of the Church’s minister and this community. Christ abundantly blesses this love. He has already consecrated you in baptism and now he enriches and strengthens you by a special sacrament so that you may assume the duties of marriage in mutual and lasting fidelity. And so, in the presence of the Church, I ask you to state your intentions:



1.  N. and N., have you come here freely and without reservation to give yourselves to each other in marriage?
Bride and Bridegroom:  I have


2. Will you love and honor each other as man and wife for the rest of your lives?
Bride and Bridegroom:  I will


3.  Will you accept children lovingly from God, and bring them up according to the law of Christ and his Church?
Bride and Bridegroom:  I will 


Priest: Since it is your intention to enter into marriage, join your right hands, and declare your consent before God and his Church.


Bride and Bridegroom join hands


The bridegroom says:  I, N., take you, N., to be my wife. I promise to be true to you in good times and in bad, in sickness and in health. I will love you and honor you all the days of my life.


The bride says:  I, N., take you, N., to be my husband. I promise to be true to you in good times and in bad, in sickness and in health. I will love you and honor you all the days of my life.


Priest: You have declared your consent before the Church. May the Lord in his goodness strengthen your consent and fill you both with his blessings.
What God has joined, men must not divide.


R.  Amen.


Blessing and Exchange of Rings Priest:  May the Lord bless + these rings which you give to each other as the sign of your love and fidelity.


R.  Amen.


The bridegroom places his wife’s ring on her ring finger and say:  N take this ring as a sign of my love and fidelity. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy spirit.


The bride places her husband’s ring on his ring finger and say:  N take this ring as a sign of my love and fidelity. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.


Rite of Lighting the Unity Candle


The consent was given, and God sealed your love. From now, you are one for forming one faimly. Two candles, representing the faith, wisdom, and love you have received from your parents, are distinct, each burning alone. Now the Bride and the Bridegroom will light the center candle to symbolize the union of your lives. As this one light burns undivided, so shall your love be one. This action shows the agreement and the harmony of the two hearts, so that you can love and honor each other for the rest of your lives.



 

Check Also

DÒNG CÁT MINH TUYỂN SINH ƠN GỌI. Niên khoá: 2023-2024

DÒNG CÁT MINH TUYỂN SINH ƠN GỌI. Niên khoá: 2023-2024 HÃY ĐẾN MÀ XEM & …