Home / Chia Sẻ / Ơn Gọi Dòng Cát Minh – Chiều Kích Chiêm Niệm

Ơn Gọi Dòng Cát Minh – Chiều Kích Chiêm Niệm

“Chiêm niệm là hành trình nội tâm của các tu sĩ Cát Minh, phát sinh từ chính sự khởi xướng hoàn toàn tự do của Thiên Chúa, Đấng chạm đến và biến đổi ta, dẫn đưa ta đến hiệp nhất trong tình yêu với Người, làm cho ta chỗi dậy để ta hân hưởng tình yêu nhưng không cùng sống trong sự hiện diện đầy yêu thương của Người. Đó là một kinh nghiệm biến đổi của tình yêu mãnh liệt khôn cưỡng của Thiên Chúa. Tình yêu này quét sạch đường lối suy nghĩ, tình cảm thương yêu và hành xử giới hạn, bất toàn của con người ta, biến đổi chúng thành những đường lối thánh thiêng” và làm cho ta có khả năng “nếm thử trong cõi lòng, cảm nghiệm trong linh hồn mình năng lực của sự hiện diện thiêng liêng cùng sự ngọt ngào của vinh quang thiên quốc, không chỉ sau khi chết mà cả khi còn ở kiếp phàm trần này.”
Chiều kích chiêm niệm không chỉ là một trong các yếu tố của đặc sủng Cát Minh (cầu nguyện, tình huynh đệ và phục vụ dân Chuá) mà nó chính là thành tố năng động hiệp nhất tất cả các yếu tố khác.
Trong cầu nguyện, chúng ta mở ra với Thiên Chúa, Đấng hành động để dần dần biến đổi chúng ta qua tất cả các sự kiện lớn nhỏ trong đời sống chúng ta. Tiến trình biến đổi này làm cho ta có khả năng đi vào và duy trì những tương quan huynh đệ chân thực; làm cho ta sẵn lòng phục vụ, có khả năng trắc ẩn và đoàn kết, cùng cho ta khả năng mang đến trước tôn nhan Cha những mong ước, lo âu, hy vọng lẫn tiếng kêu than của dân Người.
Tình huynh đệ là nơi kiểm chứng cho tính xác thực của sự biến đổi đang diễn ra trong chúng ta. Chúng ta khám phá ra rằng chúng ta là những người anh em cùng chung hành trình tiến về với người Cha duy nhất, cùng sẻ chia các ơn huệ của Thánh Thần và nâng đỡ, dìu dắt nhau qua gian lao khổ cực trên đường.
Từ sự phục vụ tự do và vô vị lợi mà chỉ có những người chiêm niệm (the contemplative) mới có thể trao tặng, chúng ta nhận được sự trợ giúp một cách không ngờ trong hành trình tâm linh của mình; điều này giúp chúng ta lớn lên trong thái độ cởi mở đối với tác động của Thần Khí, đồng thời liên lỉ cho phép bản thân mình được sai đi, được đổi mới không ngừng để phục vụ anh chị em.

Check Also

Lễ Đức Mẹ Fatima: “TẤT CẢ THUỘC VỀ MẸ”

Lễ Đức Mẹ Fatima: “TẤT CẢ THUỘC VỀ MẸ” Giuse Phan Quang Trí, O.Carm. Rôma, …