Home / Tag Archives: Mình Máu Thánh Chúa

Tag Archives: Mình Máu Thánh Chúa

MẦU NHIỆM ĐỨC TIN – MẦU NHIỆM HY VỌNG

Bài viết của Lm. Giuse Phan Quang Trí, O.Carm.Roma, 12/06/2020 Trong mỗi Thánh lễ, sau phần truyền phép, linh mục chủ tế long trọng công bố: “Đây là mầu nhiệm đức tin” (mysterium fidei). Ngay lập tức cả cộng đoàn phụng vụ đáp lại bằng lời tung hô đầy xác …

Xem thêm ...