Home / Tag Archives: phong thánh

Tag Archives: phong thánh

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ tuyên phong Chân phước Titus Brandsma, O.Carm. lên hàng Hiển Thánh vào ngày 15/5/2022

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ tuyên phong Chân phước Titus Brandsma, O.Carm. lên hàng Hiển Thánh vào ngày Chúa Nhật 15/5/2022 _________________________________________________   Tòa Thánh Vatican đã loan tin Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ tuyên phong Chân phước Titus Brandsma, O.Carm. (1881-1942) lên hàng HIỂN THÁNH vào 15/5/2022 tại Quảng …

Xem thêm ...