Home / Tag Archives: Suy tôn Thánh Giá

Tag Archives: Suy tôn Thánh Giá

LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ: TÌNH YÊU VƯỢT THẮNG

Giuse Phan Quang Trí, O.Carm.Rôma, 13/09/2020 Trong tác phẩm Giã Từ Vũ Khí, văn hào Ernest Hemingway nhận định rằng: “Thế giới này có thể nghiền nát con người ta bất kể là ai nhưng từ những đống hoang tàn đổ nát ấy sẽ lại xuất hiện những con người …

Xem thêm ...