Home / Tag Archives: trinity

Tag Archives: trinity

CHÚA BA NGÔI TRONG ĐỜI SỐNG HỘI THÁNH

Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là nội dung đầu tiên và mang tính nền tảng nhất trong toàn bộ hệ thống đức tin Kitô Giáo. Ấy vậy mà mầu nhiệm này lại cũng là phần khô khan khó hiểu nhất trong nghiên cứu thần học và giảng dạy giáo lý. …

Xem thêm ...