Home / Tin Tức / Thiên Chúa và Người Được Gọi

Thiên Chúa và Người Được Gọi

50. Câu chuyện một ơn gọi
Đời tu bắt đầu với một ơn gọi vốn là hồng ân của Thiên Chúa và đòi hỏi một sự đáp trả nơi người được gọi. Nhưng ơn gọi và sự đáp trả không được ban dứt khoát một lần cho tất cả ngay từ đầu: ơn gọi này được ban và đón nhận lại mỗi ngày, lời mời gọi luôn luôn mới mẻ và luôn luôn đòi hỏi một sự đáp trả mới mẻ. Cuộc phiêu lưu này, trong đó tác nhân là Thiên Chúa và kẻ được Người gọi, phát triển ở trung tâm một cuộc trao đổi giữa hai sự tự do và giữa hai tình yêu; nhưng nó liên quan đến cả một mạng lưới những trách nhiệm và ảnh hưởng khác, làm trung gian cho tác động của Thiên Chúa và giúp đương sự đáp trả ơn gọi của mình.

51. Ơn gọi: hồng ân của Thiên Chúa và sự đáp trả của chúng ta
Ơn gọi vào đời tu là sáng kiến của Chúa Cha “Đấng tạo dựng và ban phát mọi điều  thiện hảo, lôi kéo thụ tạo của Người đến với Người (Ga 6: 44) bằng một tình yêu đặc biệt và cho một sứ vụ đặc biệt”. Đức Giêsu Kitô làm trung gian cho lời mời gọi âu yếm của Chúa Cha, đòi hỏi nơi một số môn đệ của Người “sự dấn thân hoàn toàn, bao gồm việc từ bỏ mọi sự”(Mt 19: 27) để sống bên cạnh Người và theo Người bất cứ nơi đâu (Kh 14: 4)”
Những kẻ được gọi như vậy và cảm nghiệm được “tình yêu nhưng không muôn thuở và vô biên này, vốn ở chính gốc rễ con người chúng ta” cảm thấy cần phải đáp trả bằng hiến dâng trọn vẹn, vô điều kiện đời mình. Để cho Đức Kitô nắm lấy, họ từ bỏ mọi sự mà theo Người cùng tìm cách, ngày qua  ngày, “nên một với Người, hấp thụ tinh thần và lối sống của Người.”

Trách nhiệm chủ yếu thưa “Vâng” với lời mời gọi của Thiên Chúa và đảm nhận hậu quả thuộc về người  được gọi. Tuy nhiên, trong buổi đầu đáp trả và trong hành trình mỗi ngày sau đó, lời đáp trả này không thể thực hiện được nếu không có tác động của Thánh Linh, Đấng khơn dậy ước muốn đáp trả và hướng dẫn sự tăng trưởng của lời đáp trả. Chính Thần Khí uốn nắn những người  được gọi, làm cho họ nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô và cho họ ý định lấy sứ vụ Chúa Kitô làm của mình.
Những người được gọi phó mình cho tác động của Chúa Thánh Thần, với lòng khiêm tốn của những kẻ từ bỏ sự lựa chọn hành động theo các tiêu chuẩn của sự khôn ngoan thường tình, nhưng dành chỗ rộng rãi cho sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Bởi vì tác động của Thiên Chúa kín đáo, dù liên tục và quyết định, những người này trau dồi nhận định thiêng liêng, để có thể nhận ra những dấu hiệu và hoa quả của sự hiện diện của Thần Khí trong đời mình và trong thế giới quanh mình. Tiến trình nhận định được việc huấn luyện sơ khởi lẫn thường huấn giúp đỡ và nhờ thường xuyên cần đến linh hướng; tâm lý cũng có thể là một dụng cụ hữu ích trong việc giúp hiểu rõ mình hơn để có thể đáp trả tự do hơn tiếng gọi của Thiên Chúa. Theo mức tăng trưởng của việc đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa, việc tận hiến và dấn thân – thường được những khủng hoảng của cuộc sống thanh tẩy – trở nên trọn vẹn hơn.

52. Giáo hội, bối cảnh của ơn gọi tu trì
Mối liên hệ chặt chẽ giữa Giáo hội và đời thánh hiến có một số gợi ý cho việc đào tạo của chúng ta. Ơn gọi theo đời thánh hiến sinh ra bên trong Giáo hội và được Giáo hội phê chuẩn; trong nghi thức khấn Dòng, Giáo hội “cầu xin ơn Chúa Thánh Thần trên những người đã được chọn, và liên kết cuộc dâng hiến của họ với hy lễ Chúa Kitô. Ơn gọi này được các Bí tích và Lời Chúa được giao phó cho Giáo hội nuôi dưỡng; và ơn gọi ấy được sống hiệp thông hoàn toàn với giáo lý, đời sống, các mục tử, các giáo dân và sứ vụ của Giáo hội trên thế giới.

Check Also

THÁNH LỄ MỪNG KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH DÒNG CÁT MINH

Trong tinh thần hiệp hành, củng cố và gia tăng sự kết nối giữa các …