Home / Đức Maria - Áo Đức Bà / Đồng hành với Đức Maria

Đồng hành với Đức Maria

 

Trong hành trình hướng về Thiên Chúa, Huynh đoàn Cát Minh nhìn nhận Đức Trinh Nữ Vẹn Sạch là chị của mình, là Eva mới đã để cho mình được Chúa Thánh Thần biến đổi. Đức Maria, lữ hành trong đức tin trở nên cho họ dấu chỉ của tất cả những gì họ ao ước trở thành trong Giáo hội.

Người thiếu nữ nghe sứ điệp của Thiên sứ tại Nazareth và đón nhận Ngôi Lời Thiên Chúa dẫn đưa chúng ta vào mầu nhiệm Con Thiên Chúa, dạy chúng ta vâng theo Thánh Linh, Đấng khiến chúng ta hoàn toàn thuận theo ý Chúa Cha. Khi người vội vã đến viếng thăm bà Elisabeth, gương của Đức Maria dạy chúng ta cách phục vụ tha nhân trong đức ái, con đường chính yếu để xây dựng cộng đoàn. Đức Maria, Thân mẫu Thiên Chúa, ban Chúa Hài Nhi cho ta tại Bê-lem, mời gọi ta trở thành “những người  sinh Thiên Chúa” trong mọi hoàn cảnh sống. Đức Maria trốn sang Ai-cập, cùng với Hài Nhi và Thánh Giuse vạch ra những con đường khổ chế và thanh luyện, cửa cổng cần thiết dẫn đến kinh nghiệm chiêm niệm về Thiên Chúa. Đức Maria ghi nhớ và suy đi nghĩ lại mọi sự trong lòng dạy chúng ta tìm kiếm và nhận ra những dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa trong những biến cố thông thường của cuộc sống hằng ngày, và trở thành môn đệ Chúa Giêsu nhờ lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành. Tại Cana, quan tâm đến nhu cầu của con người, Đức Maria dạy chúng ta trung thành cho đến cùng, bất chấp hậu quả. Được các môn đệ đón nhận làm mẹ, người trở nên mẫu gương Giáo hội nguyện cầu, luôn luôn cởi mở đón nhận và chia sẻ ơn Chúa Thánh Thần.

Huynh đoàn Cát Minh có một tương quan gần gũi và mật thiết với Đức Maria. Người là Mẹ và là Chị của chúng ta, hiện diện trong cuộc đời cá nhân cũng như trong cộng đoàn của chúng ta.

Check Also

THÁNH LỄ TUYÊN KHẤN TRỌNG THỂ DÒNG CÁT MINH

Sáng ngày 18/11/2023, tại nguyện đường giáo xứ Châu Bình, cha Mario Esposito – Bề …