Home / Các Thánh & Á Thánh / Albert Trapani

Albert Trapani

 

Sinh ra ở Trapani, Sicily vào thế kỷ 13, Thánh nhân được biết đến bằng tài nghệ thuyết giảng và việc làm phép lạ. Năm 1280 và 1289, Ngài ở Trapani và sau đó ở Messina. Năm 1296 Ngài được bổ nhiệm làm giám tỉnh,  tỉnh dòng Sicily, Ý. Ngài cũng được biết đến qua việc ước muốn tất cả các tu sĩ hướng đến một đời sống thánh thiện và cầu nguyện. Ngài mất tại Messina, có thể là năm 1307. Ngài là vị thánh đầu tiên được tôn kính trong Dòng, và được xem như đấng bảo trợ và Đấng bảo vệ  hay người “cha” của Dòng. Vào Thế Kỷ 16, Thánh Angelus đã quyết định mỗi nhà thờ dòng Cát Minh nên có một bàn thờ kính nhớ thánh Albert. Rất nhiều vị thánh Cát Minh sau này đã có lòng tôn kính đặc biết đến Ngài; như Thánh Têrêsa Avila, Thêrêsa Hài Đồng Giêsu, và Mary Manalena thành Pazzi.

 

Check Also

THÁNH LỄ MỪNG KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH DÒNG CÁT MINH

Trong tinh thần hiệp hành, củng cố và gia tăng sự kết nối giữa các …