Home / Các Thánh & Á Thánh / Chân Phước Elizabeth Catez

Chân Phước Elizabeth Catez

Elizabeth Catez Chúa Ba Ngôi sinh năm 1880 tại Giáo phận Bourges. Vào năm 1991, bà gia nhập Đan viện Cát Minh Cải tổ của Dijon. Tại đó bà tuyên khấn vào năm 1903, và từ nơi đó, năm 1906 bà được mời gọi “trở nên ánh sáng, tình yêu và sự sống” từ Đức Lang Quân Chí Thánh. Một người thờ phượng trung thành trong thần khí và sự thật, cuộc sống của bà là “một lời ngợi khen vinh quang” về Chúa Ba Ngôi Rất Đáng Chúc Tụng được thể hiện trong tâm hồn của bà và bà đã yêu mến giữa ðêm tối nội tâm và những bệnh tật hết sức đau khổ. Trong mầu nhiệm về sự cư ngụ linh thiêng, bà đã tìm thấy “Thiên đàng chớm nở nơi trần thế”, linh đạo đặc biệt của bà và sứ vụ của bà dành cho Giáo hội.

Check Also

Đại Nhạc Hội Mẹ Yêu – Dòng Cát Minh

Đại Nhạc Hội “Mẹ Yêu – Những giai điệu thăng hoa tình mẫu tử”!   …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *