Home / Tin Tức / Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được chỉ định bởi Bộ Phong Thánh, đã cho thấy rằng việc Cha Michael Driscoll, O.Carm., được chữa khỏi bệnh ung thư là một phép lạ, không thể giải thích theo quan điểm y khoa, mà do nhờ lời chuyển cầu của Chân Phước Titus Brandsma O.Carm. Đây là bước quan trọng đầu tiên trong tiến trình dẫn đến việc phong thánh. Chúng ta sẽ chờ đợi cho bước kế tiếp, đó là một hội nghị đặc biệt của các nhà thần học, họ sẽ nhóm họp để đánh giá và khẳng định mối liên hệ tích cực giữa việc cầu khẩn Chân phước Titus Brandsma và việc lành bệnh của Cha Michael Driscoll. Tiếp đến là những đòi buộc thần học khác theo điều luật trong tiến trình phong thánh qui định. Đó là Phiên họp của các vị phẩm trật là các Hồng Y và Giám Mục, thành viên của Bộ Phong Thánh và cuối cùng nếu tất cả những bước này đều chuẩn thuận, Tổng Trưởng thánh Bộ sẽ xin sự chấp thuận của Đức Thánh Cha vào cuối phiên họp của Ban phẩm trật là các Hồng Y và Giám Mục.

Sau khi thỉnh kiến các Hồng Y và Giám Mục sống ở Roma, và các địa hạt xung quanh, Đức Thánh Cha sẽ gọi nhóm họp đại hội đồng, để xác nhận ý kiến của các Hồng y và Giám mục và công bố ngày phong thánh.

Chúng ta tiếp tục cầu nguyện để sớm thấy ngày tên của Chân Phước Titus Brandsma được đưa vào danh sách các Thánh.

Theo Citoc News

 

Check Also

NGƯỜI MỞ TRÍ CHO CÁC ÔNG

NGƯỜI MỞ TRÍ CHO CÁC ÔNG Tuần 3 phục sinh-B. Lc 24, 35-48 Người tài …