Home / Đọc&Gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu / Ngày thứ ba: HỌC THUYẾT CỦA CHÂN LÝ

Ngày thứ ba: HỌC THUYẾT CỦA CHÂN LÝ

Chuyên mục
Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng:
Gương Chúa Giêsu

—Ngày 3—

Chương 3
HỌC THUYẾT CỦA CHÂN LÝ

Bài hc chân lý
Phúc ln cho người được Chân lý hin thân dy v, không phi bng hình bóng, không phi bng
l
i lmau qua, nhưng bng chính bn tính mình.
Lý trí và giác quan ít nhìn sâu
được vào svt, nên thường khi nó chỉ đánh la ta.
Tranh lu
n cao kiến vnhng vn đề thc mc và bí nhim có ích chi! Ngày công phán, ta có
ph
i đoán xét vì đã không biết nhng cái đó đâu?
Khinh th
ường nhng cái hu ích và cn thiết để chchuyên lo nhng cái có hi: như thế thiết
t
ưởng không còn có cái di nào bng!
Rõ th
c có mt mà không trông thy là thế!

Tiếng Thy
Làm gì nhng cuc tranh lun vging và vth?
Ai
được Ngôi Li hng sng nói vi, người y thoát ly được ngàn ý rm.
T
t cmi cái do Ngôi Li mà có. Hết thy to vt chng minh vmt Ngôi Li: Mà Ngôi Li
chính là “nguyên
y nói vi lòng ta”. [5] Không có Ngôi Li, ai là người hiu biết được svt cho t, phán đoán được svt cho nhm?
Ai
được mt Chúa là được tt c. Ai qui định tt cvào mt mình Chúa và nhìn nhn mi vt
trong Chúa: ng
ười y sẽ được vng dvà yên lòng.
Ôi! Chúa Tr
i chân lý! Xin làm cho con hp nht vi Chúa trong mt tình yêu bt dit.
Con đọc đã mi, con nghe đã nhàm. Trong Chúa có tt cmi scon ao ước khát vng.
Tr
ước nhan Chúa, tt ccác nhà bác hc, tt ccác to vt hãy im đi để mt mình Chúa nói vi
lòng con.


Vinh danh Chúa
Ai càng hi tâm, càng thoát ly được svt bên ngoài, người y càng hiu được nhiu, càng thu
đáo được nhng vn đề sâu nhim mà không phi vt vgì, vì chính Chúa sban thêm trí hiu
cho h
.
M
t tâm hn trong sch đơn sơ và kiên nhn, dù gia trăm công nghìn vic, hcũng không sao
lãng, vì vi
c gì hcũng làm vì danh Chúa, và hluôn luôn cgng đề phòng nhng đòi hi ca
lòng t
ái.
Còn gì làm b
n lòng và ngăn trBn bng nhng cm tình llăng ca lòng Bn?
Ng
ười nhân đức và trung thành vi Chúa, bt ccái gì hot động ra ngoài hcũng xếp đặt tbên
trong. Nh
thế mà trong khi hành động, hkhông hblôi kéo theo mt khuynh hướng xu, trái
l
i hxếp đặt tt ctheo lut lca lý trí.
Còn ai ph
i chiến đấu gay go bng người chiến đấu để thng chính mình?
Cái
đáng ta lưu tâm nht là chiến đấu vi mình, chiến đấu để thng mình và tiến btrong đường
nhân
đức.


Sng đạo đức
Tt cmi cái hoàn ho trên đời đều có pha mt vài khuyết đim. Tt cmi điu ta nhn xét
đều chưa sch hn được cái hồ đồ.
Khiêm t
n tbiết mình: đó là đường chc nht đưa ta đến cùng Chúa hơn tt cnhng phát minh
k
lca khoa hc.
Nói th
ế không phi có ý lên án khoa hc hay bt cmt kiến thc nào vsvt, du là mt kiến
th
c tm thường nht. Xét bn tính nó và theo chương trình an bài ca Thiên Chúa, khoa hc lúc
nào c
ũng vn tt, nhưng mt lương tâm trong trng và mt đời sng đạo hnh bao gicũng tt
h
ơn.
Nh
ưng đa sngười đời chchuyên lo hc biết hơn là sng thánh thin, vì thế họ đã lm khn nn
và không
được ích gì, hay có cũng chng được my.


Chuyên trng nhân đức
Chà! Giá hcũng chuyên lo khu trthói hư và tu luyn nhân đức bng tranh lun nhng vn đề
vô ích, thì gia các dân tc làm gì còn nhiu cái ác và gương xu đến thế! Các dòng tu làm gì sa
sút
đến thế!
Ch
c ngày công phán, Chúa không hi ta đã đọc sách nào mà chhi đã làm gì? Chúa không hi
có nói l
i khu không, mà chhi đã sng thánh thin thế nào?
B
n xem: nhng giáo sư, nhng hc gibình sinh nc tiếng thông thái bây giờ đâu?
Địa vhxưa, bây gingười khác đang gi, nhưng chbiết nhng người này có nghĩ đến h
không?
Sinh th
i xem chng hrt được lưu ý, nhưng giờ đây còn ai nhc đến tên hna đâu?


Thông thái tht
Tri! Vinh dự đời chóng qua biết my? Giá đời sng họ ăn nhp được vi hc lc ca hthì
nh
ng sách v, nhng khoa hc tt biết chng nào!
Bi
ết bao người chmi miết vi nhng khoa hc phù phiếm mà sao lãng vic phng sChúa: Vì
ch
nghĩ đến làm ln hơn hc khiêm nhượng, mà họ đã ttiêu dit theo vi nhng tư tưởng ca
h
.
Ng
ười ln tht, là người có mt lòng bác ái qung đại!
Ng
ười ln tht là người tcho mình thp bé và coi khinh danh vng ở đời này.
“Ng
ười khôn tht, là người coi ca đời như phân thổ để chỉ được mt Chúa Giêsu Kitô.” 6
Sau cùng, người thông thái tht, là người biết tuân theo ý Chúa và tbý riêng.


SUY NIM
Có hai thkhoa hc: khoa hc Thiên Chúa và khoa hc nhân loi, nhưng chcó mt chân lý.
Khoa h
c Thiên Chúa cũng bt di dch như Thiên Chúa, còn khoa hc nhân loi cũng hay thay
đổi như nhân loi .

Khoa hc Thiên Chúa là chính ánh sáng ca Ngài, ca chân lý thun túy mà Ngôi Hai đã đem
xu
ng! Ngài ban cho hết thy nhưng ban cho nhng ai có tâm hn khiêm nhượng.
Là con
đẻ ca nhân loi, khoa hc nhân loi mơn trn tính tò mò, nuôi tính kiêu hãnh, gieo lm
t
ưởng và mê hoc mà không đánh động và sa đổi được tâm hn.
H
c chân lý không phi để biết cho bng để thc hành.
L
i hng sng là li Chúa nói vi lòng hơn là vi trí.
Bi
ết nhiu điu cn để được ri và thc hành: đó là tt ckhoa hc ca mt người giáo hu.
L
y Chúa, Chúa đã dy: Không phi nhng ai thưa: “Ly Chúa, ly Chúa” mà được vào Thiên
đàng, mà chai làm theo ý Đức Chúa Cha và sng theo đức Tin mi được ri.
Con h
i tiếc vì đã biết và nói nhiu vchân lý mà chlàm được rt ít để cu ly mình.
Xin Chúa ban thêm cho con m
t tinh thn đạo đức mt tâm hn đạo đức và mt đời sng đạo
đức. Xin cho con lánh xa thế tc và chtìm mt Chúa là chân lý tuyt đối và là trót hy vng ca
con.
 

——

[5] Gioan III, 25
[6] Philipp III, 8

Trích từ Gương Chúa Giêsu,

IMPRIMATUR
Saigon, 25-5-1965
F.X. Tr
n-Thanh-Khâm
Vic. Gen.

Check Also

Ngày thứ hai mươi hai (22): NHỮNG ĐAU KHỔ Ở ĐỜI

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 22 — …