Home / Đọc&Gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu / Ngày thứ hai mươi lăm (25): CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG

Ngày thứ hai mươi lăm (25): CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG

Chuyên mục
Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng:
Gương Chúa Giêsu

— Ngày 25 / NGÀY CUỐI CÙNG CỦA MÙA VỌNG—

TUẦN IV, MÙA VỌNG

Chương 25
CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG


Phi cgng luôn
Bn hãy chu đáo và thành tâm trong vic phng thChúa và năng tvn tâm: “Bn đến đây làm
gì? Và t
i đâu Bn tbthế tc?”
Không ph
i ư, để sng trót cho Chúa và nên người siêu thoát?
Hãy hăng hái tiến bước luôn, không bao lâu na Bn sẽ được công thưởng vcác vic đã làm.
Lúc
đó skhông còn phi sst, đau khna.
Gi
ờ đây chu khó đôi chút, nhưng ri Bn sẽ được hưởng, – không phi mt cuc an nghlâu dài,
– nh
ưng là mt sng khoái bt dit.
N
ếu Bn vng dtín trung và hăng hái để hot động, Chúa cũng strung tín và qung tâm để
thưởng Bn.
Hãy v
ng nim tin tưởng, Bn schiếm được gii thưởng. Nhưng đừng tin quá đến ni sinh
phóng túng và kiêu ng
o.
Có ng
ười kia bán tín bán nghi luôn. Mt hôm bun quá, ông vào thánh đường quì trước bàn th
cu nguyn. Tình ctrí ông bt tư tưởng: “! giá ít ra mình cũng biết rng mình phi kiên
nh
n!” Bng dưng tự đáy lòng ông nghe tiếng Chúa: “Như ngươi biết thì ngươi đã làm gì? Hãy
làm ngay bây gi
cái ngươi định làm lúc y, có thế ngươi sẽ được bình an”.
Được yên i và vng d, người y tphú thác theo thn ý Chúa và không phi xao xuyến na.
Ng
ười y không còn thiết tò mò tìm biết sphn tương lai, nhưng chchuyên lo tìm biết ý Chúa,
bi
ết cái gì đẹp ý Chúa, cái gì hoàn ho nht và thc hành chu đáo nhng cái gì là tt, là thin.
Thánh V
ương Đavid nói: “Hãy trông cy Chúa và clàm thin. Hãy cứ ở dưới đất và sẽ được no
say c
a trái đất”. [34] Cái ngăn trnhiu người không tiến bvà làm vic cho hăng hái để tchnh, chính là tính s
khó khăn hay đau khkhi phi chiến đấu.
Trái l
i, người tiến nhanh nht trong đường tu đức, chính là người can trường hơn cả để lướt
th
ng nhng khó khăn, trái ý mình nht.
Vì ai càng bi
ết tthng mình và cm hãm trí lòng, người y càng tiến nhanh và đáng nhiu ơn
Chúa.


Vun trng nhân đức
Không phi ai cũng có nhng cái phi cm hãm, thng dp như nhau: Người hăng hái – mc du
v
ương vn tình dc hơn– cũng có cơ tiến bhơn người giu đức tính nhưng li không thiết gì
nhân
đức.
Hai y
ếu tgiúp tu chnh đắc lc nht: là quyết tâm tiu trnhng cái tính tnhiên ưa thích và
vun tr
ng nhân đức mình cn nht.
Hãy l
ưu tâm đề phòng và thng lướt cnhng khuyết đim bn khó chu trong người khác.
B
n hãy li dng mi cái như dp để tiến: như khi mt thy hay tai nghe thut mt gương tt,
B
n hãy tphn chn để bt chước.
Th
n hoc gp người làm điu li, Bn hãy đề phòng để khi sa mt lm li y.
Mà gi
thBn đã sơ sut đôi ln, Bn hãy cgng sa li cho sm hết sc.
Con m
t người khác đang quan sát Bn cũng như Bn đang quan sát người khác.
Yên
i và sung sướng biết my khi thy anh em st sng, đạo đức, đứng đắn và trng klut.
Nh
ưng, trái li, đáng bun và khtâm biết my khi thy có người sng ba bãi, không thi hành
c
nhng công vic thuc chc v!
Coi khinh trách nhi
m ca chc vvà mi miết làm nhng cái không quan hệ đến mình, thc tai
h
i vô cùng!
Hãy nh
li đã tuyên ha và đặt tượng Chúa Giêsu đóng đanh trước mt.
Sau bao n
ăm hiến thân theo đường Chúa, gm suy vthân thế Chúa Giêsu Kitô, mà mi bt
ch
ước Chúa được ít quá như vy, tht đáng ma mai chng nào!
M
t tu sĩ biết chuyên lo và st sng suy gm thánh hnh và cuc Tnn Chúa, sgp được trong
đó mi cái hu ích và cn thiết mà không cn phi tìm gì tt hơn ngoài Chúa Giêsu.
Ôi! Giá
được Chúa Giêsu đóng đanh ngvào lòng, ta schóng được thu hiu mi cái đầy đủ
biết my!
M
t tu sĩ hn hoi vui nhn và sn sàng đầy đủ mi cái Btrên truyn dy làm.
Mt tu sĩ biếng lười và bc nhược, chthy đau khchng cht trên đau kh. Hquay li nào
c
ũng chthy khó chu. Vì thiếu ơn an i bên trong, mà đi tìm bên ngoài li không được phép.
M
t tu sĩ sng ngoài klut, ssa ngã mt cách thm hi.
M
t tu sĩ chỉ đi tìm phóng túng, rng rãi, skhông bao gihết khcc, vì không lúc nào không
g
p trái ý.


Hãy thng tiến
Thế còn bao nhiêu nhng tu sĩ sng dưới klut thép ca vin tu, họ đang làm gì?
H
ít ra ngoài. Hsng n khut. Ăn kham kh, mc áo vi thô. Làm nhiu, nói ít. Thc khuya,
d
y sm. Nguyn gm lâu givà năng đọc sách. Hgiklut chu đáo lm!
B
n thy không? Nhng tu sĩ Chartreux, nhng tu sĩ Citeaux và ngàn vn tu sĩ nam nthuc các
Tu vi
n khác nhau, cna đêm thc dy ngi khen Chúa.
Th
c đáng ma mai hết chnói, vì Bn đã quá lnh nht làm nhim vthánh, trong khi tng y
tu s
ĩ bt đầu chúc tng Chúa!
Này! giá B
n đừng phi làm gì khác, ngoài vic lòng suy, ming đọc li chúc tng Chúa nh!
Giá
đừng phi ăn, ung, ng, nghỉ để chliên thanh chúc tng Chúa, chchuyên lo mt vic
thiêng liêng, nh
ư thế, ssướng gp my làm nô lcho mi thnhu cu ca thân xác nh!
Giá nh
ng nhu cu đó thôi đi, để ta chnghĩ đến vic nuôi linh hn bng nhng ca ăn thiêng
liêng, nh
ng ca ăn mà – đáng bun! – ta ít khi gp.
Khi nào t
i được trình độ không thèm tìm yên i nơi bt cto vt nào, lúc đó con người sbt
đầu cm mến Thiên Chúa đầy đủ. Và bt lun may ri, lúc nào hcũng vui lòng luôn.
Th
ng li cũng chng vui, thua thit cũng không bun, hhoàn toàn tin tưởng tphú thác cho
Chúa: m
t mình Chúa là tt ccho htrong mi cái. Vi Chúa, không có gì hư hng cũng như
không có gì chết đi; trái li mi cái scòn mãi và sn sàng phc tùng ý Chúa.


Li tâm phúc
Hãy suy nim luôn đến chung cánh Bn và nhluôn: thi giqua đi không trli.
Nhân
đức chcó thmua bng chuyên cn và cgng liên l.
B
t đầu phóng túng, là bt đầu try lc.
Cvng tâm st sng, sẽ được hưởng đại an bình. Vi ơn Chúa và lòng mến nhân đức, vic làm
n
ng nhc my cũng nên nh.
Ng
ười st sng và thành tâm, gp gì cũng sn sàng luôn.
C
tuyt thói xu và tình dc, bao gicũng khó hơn chu đựng nhng nng nhc ca thân xác.
“Không tránh khuy
ết đim nh, dn dà sngã vào khuyết đim ln”.
Ban ngày làm vi
c hn hoi, chiu đến sẽ được thnh thơi an nhàn.
Hãy t
cn phòng, tthúc đẩy, tthc tnh. Vic người để mc người lo, vic mình, mình phi
so
đo ân cn.
Trình
độ tiến trin hti sthng mình nhiu lm đấy.


SUY NIM
“Mun tiến đức, phi tthng”: đó là mt khu hiu và là toát lược trót chương trình thánh hóa
c
a mt giáo hu.
“T
thng”, là ctuyt và chiến đấu vi mi tình dc, mi khuynh chiu lăng lvà vui nhn
nh
ng cái trái ý mình.
L
y Chúa! Chúa đã dy con biết: “Đường tiêu dit rng thênh thang mà đường cu thoát thi
nh
hp”. Vi ơn Chúa, con cương quyết can đảm và mnh dn bước vào đường nhhp để
đượ
c cu ri. Xin Chúa ban thêm nghlc để con tiến bước ti cùng, để ngày kia được cùng
Chúa hát bài ca chi
ến thng trong Nước khi hoàn vinh hin.

[34] Ps. XXXVI, 3

 

Trích từ Gương Chúa Giêsu,

IMPRIMATUR
Saigon, 25-5-1965
F.X. Tr
n-Thanh-Khâm
Vic. Gen.

 

Check Also

Ngày thứ hai mươi mốt (21): LÒNG THỐNG HỐI

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 21 — …