Home / Đọc&Gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu / Ngày thứ hai mươi mốt (21): LÒNG THỐNG HỐI

Ngày thứ hai mươi mốt (21): LÒNG THỐNG HỐI

Chuyên mục
Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng:
Gương Chúa Giêsu

— Ngày 21 —

TUẦN III, MÙA VỌNG

Chương 21

LÒNG THỐNG HỐI

Thc trng con người
Mun tiến đức, bn hãy gilòng kính sChúa và đừng tdo phóng túng quá!
Hãy si
ết ngũ quan vào klut và đừng mong tìm nhng thú vui điên r.
Hãy th
c tâm sám hi, ri bn svãn hi được ơn st sng.
Sám h
i trli nhng cái mà phóng đãng đã tiêu ma mt.
Mt người sng ở đời, suy mình đang blưu lc và hn mình đang mc ngàn vn cái him nguy
mà c
vui tít đi được, kcũng ltht!


Cn phi thng hi
Tính nhd, tính lười sa khuyết đim đã làm cho chúng ta không cm được nhng đau khca
linh h
n và thường khi li cười mt cách vô nghĩa trong lúc đáng lý ta phi khóc.
Ch
có tdo tht, chcó bình an vng chc, khi nào ta biết kính sChúa và có lương tâm thng
th
n.
Phúc l
n người biết khước tnhng cái có thlàm cho mình chia trí và biết hi tâm thng hi.
Phúc l
n người biết trkhnhng cái có thlàm bn lương tân.
Hãy chi
ến đấu cho hùng dũng: mt tp quán xu chcó ththng dp bng mt tp quán tt.
N
ếu Bn biết để mc người, người cũng sẽ để mc Bn yên hàn mà làm cái Bn phi làm.


Ơn Chúa an i
Đừng tranh vic người khác cũng đừng bn đến vic thuc phm vi Btrên.
Hãy m
to mt nhìn thng vào mình trước và hãy trăn mình trước khi sa vchúng bn.
Không
được lòng người cũng đừng bun. Hãy bun vì bn đã không sng hn hoi, đã không thn
tr
ng xng đáng mt tôi trung ca Chúa, mt tu sĩ đạo hnh.
Không h
ưởng được nhiu an i ở đời, nht là nhng yên i giác quan, thường li có li và cũng
v
ng chc hơn.
Còn
ơn Chúa yên i mà ta không được hay được ít là li ta. Vì ta đã không thc tâm thng hi và
đã không loi trnhng yên i ngoi lai vô ích.


Đau đớn vì ti
Bn nên biết, Bn không đáng Chúa an i trái li chỉ đáng chu đau kh?
Toàn th
vũ trtrnên nng n, đắng đót, cho nhng ai có lòng thng hi tht. Người công
chính lúc nào c
ũng thy có đủ lý do mà than mà khóc.
D
u suy mình hay xét đến người, hnhn thy rõ: trên đời không ai thoát đau kh.
Và càng suy cho thu, càng đau đớn nhiu.
Lý do xác
đáng làm ta đau ti và thng hi li chính là ti và thói hư ca ta. Nó trói buc ta cht
đến ni ta khó nhc lòng lên suy nhng cái trên tri.


Gm suy cái chết
Nếu bn năng suy đến cái chết hơn là nghĩ đến sng lâu, chc bn sẽ được st sng đền bù hơn.
N
ếu bn suy nghim knhng khhình ha ngc và luyn ti, ta tin chc bn svui lòng chu
được đau khcũng như vt vvà không sgì là kht khe na.
Nh
ưng vì nhng chân lý đó chưa thu nhp được tâm hn ta và ta còn ưa chung nhng cái mơn
tr
n giác quan, nên ta còn lnh nht và biếng lười.
Xin ơn thng hi
Thường ti tinh thn ta bc nhược mà xác ta hơi tí đã phàn nàn.
V
y bn hãy khiêm nhường, xin Chúa ban cho mt tinh thn thng hi, và cùng Thánh tiên tri
th
ưa vi Chúa: “Ly Chúa, xin cho con ăn no bánh khóc lóc và cho con ung nước mt con”. [23]

SUY NIM
Gp đau khmà không phàn nàn, trái li biết vui chu, thtrước mt Chúa và xin ơn Chúa
giúp
đỡ: chính cm tưởng khiêm tn và mi thành tín y là tinh thn thng hi mà tác giva
nói.
Ph
i, vui thế nào được, cái đời đầy đau kh, đầy ti li, đầy khách lưu này! Quthánh
Augutinh r
t có lý khi nói: “Người giáo hu thc đau khkhi sng, chchết đi mi có hy vng
h
ết ti li và được tùng phc Chúa trn đời”.
L
y Chúa, xin cho lòng con xa lìa vt thế mà kết cht vi Chúa. Không còn gì sung sướng cho
con h
ơn là được yêu mến Chúa, làm và chu khvì Chúa. Con vui lòng nhn phn đau khChúa
chia cho con
để làm vui lòng Chúa ở đời này và đời sau được vui tha trng tình yêu bt dit.

 

[23] LXXIX, 6

 

Trích từ Gương Chúa Giêsu,

IMPRIMATUR
Saigon, 25-5-1965
F.X. Tr
n-Thanh-Khâm
Vic. Gen.

Check Also

Ngày thứ hai mươi hai (22): NHỮNG ĐAU KHỔ Ở ĐỜI

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 22 — …