Home / Đọc&Gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu / Ngày thứ hai mươi hai (22): NHỮNG ĐAU KHỔ Ở ĐỜI

Ngày thứ hai mươi hai (22): NHỮNG ĐAU KHỔ Ở ĐỜI

Chuyên mục
Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng:
Gương Chúa Giêsu

— Ngày 22 —

TUẦN IV, MÙA VỌNG

Chương 22

NHỮNG ĐAU KHỔ Ở ĐỜI

 

Nhng ththách
Du ở đâu, du quay hướng nào, Bn cũng vn thy kh, bao lâu Bn không biết hướng nhìn v
Chúa.
Sao B
n li bi ri khi svt xy đến không hp sthích và nguyn vng ca Bn?
Ai là ng
ười được mi cái trúng như ý mun? Không phi tôi, không phi Bn, không ai khác trên
m
t đất.
Trên
đời, làm gì có ai, du là đế vương du là Giáo Hoàng mà thoát được mi đau kh, trái ý.
Th
ế ai là người sướng nht? Hn chcó ngui chu đựng được đôi chút vì Chúa.
Ta th
ường nghe bn tm thường, người nông cn nói: Con người y sướng tht: Phú quí có, vinh
quang có, th
ế lc có! Làm ăn lên như riu!
C
ứ đem sánh vi ca trên tri, Bn sthy ca thế tc chlà hư vô. Nó không vng gì, li hay
sinh l
y vì có ai được ca mà khi lo lng sst bao giờ đâu.
H
nh phúc con người không hệ ở lm tin nhiu ca: min sao đủ dùng là xong ri.


Nhu cu kht khe
Sng trên đời: đây thc là mt cái khln.
Ai c
ũng mun sng theo tinh thn, càng thy cái sng hin ti là cay đắng, vì hcm thu, h
nhìn thy rõ nhng khuyết đim ca tình trng hư tca nhân loi.
Ăn, ung, thc, ng, nghvà nô lcho mi thnhu cu ca thân xác: tt cnhng cái đó là mt
phi
n toái, mt thng khcho người đạo đức, vì hmong đừng phi phin ly gì đến thân xác và
được thoát ly mi xing xích ca ti li.
Th
t nhng nhu cu thân xác rt phin ly cho người sng ni tâm ở đời hin ti.
Vì thế, Thánh Tiên Tri khn nài Chúa cho mình thoát khi: “Ly Chúa.- Ngài nói xin cu con
kh
i nhng nhu cu ca con”. [24] Nhưng khn cho nhng ai không nhìn thy cái đau khca mình!
Càng kh
n nhng ai tha thiết vi cái sng khn nn và hư tnày!
Vì còn có nh
ng người thèm khát nó đến ni, du phi lao lc, du đi ăn xin cũng chưa vtt đủ
ă
n, thế mà giá được sng mãi trên đời, hskhông thiết gì nước thiên đàng na.
Ôi! Nh
ng tâm hn điên di và tht trung chng nào! Họ đã táng tn linh hn trong vt thế, đến
n
i chỉ ưa thích nhng cái gì là thxác!
Nh
ưng gichết đến, nhng người đáng thương đó scm thy mt cách đau đớn cái hèn kém,
cái h
ư vô ca nhng cái mà hyêu chung.
Các thánh nhân và các b
n thiết ca Chúa Kitô có thèm gì nhng cái mơn trn xác tht, nhng
cái l
ng ly trước mt người đời. Tt chy vng, tt cả ước nguyn ca hqui hướng vnhng
c
a muôn đời.
T
t cả ước mun ca hbay theo nhng ca bt dit và vô hình để lòng yêu ca hu hình khi
kéo h
hướng vtrn tc.


Đau khvì chiến đấu
Đừng tht vng trong đường tiến đức Bn ! Thì gihãy còn đủ.
Sao còn ch
m chương thi hành quyết định?
Đứng lên! Hãy bt đầu tgiphút này và tnim: “Đây, lúc phi hành động; đây, lúc phi chiến
đấu; đây, lúc thun tin để tu chnh”.
Lúc nào B
n gp đau khvà ri ro chính đó là lúc để lp công.
“B
n phi qua la, qua nước trước khi vào nơi mát m”. [25] Không cgng lm, Bn không thng ni nết xu được.
Bao lâu còn mang thân xác yếu mm này, ta không ththoát ly ti li, khi su ti và đau kh
đượ
c.
S
ng mà không phi đau kh, ta ly làm dchu lm, nhưng ti li đã làm mt tinh bch, đồng
th
i cũng đã làm mt chnh phúc thc ca ta.
Vì th
ế ta cn phi nhn ni và trông đợi lượng đại tbi Chúa “Cho đến khi giai đon ti li qua
đi và cái sng stiêu ma cái chết trong ta”. [26]


Tính bt n
Tri! Con người mng giòn quá đến ni lúc nào cũng nghiêng chiu thói xu!
Hôm nay b
n xưng ti, ri mai li tái phm ngay nhng ti va mi xưng.
Gi
này bn quyết tâm phòng nga, gisau bn li làm như thkhông quyết định gì.
Nh
ư vy, đứng trước tình trng bt n bt nhn y ta đã quá đủ lý do để thđừng nghĩ hay,
ngh
ĩ tt vmình.
Vì l
ười biếng, ta có thmt trong giây lát cái – nhờ ơn Chúa – ta đã dày công tìm tòi mi được.
N
ếu ta sm nhát gan thế, cui cùng ta scòn gì?
Kh
cho ta, nếu ta mun được an nghnhư thể đã được bình an vng chc, gia lúc đời sng ta
không có m
y may gì là thánh thin tht!
Vì th
ế ta cn được hun luyn li trong đường nhân đức như mt người mi nhp tu, có thế mi
trông ta c
i tính đổi nết và tiến btrong đường đức hnh.


SUY NIM
Vinh hnh và công phúc, người biết tìm và gp được Trái tim Chúa để đem đổ gic tt cả đau
kh
trong đó.
H
nh phúc người hiu và cm được rng hnh phúc tht, thiên đàng dưới đất là được đau kh
Chúa,
đau tt cnhng cái đau ca đời, cái đau nhcũng như cái đau ln nht.
Thương hi nhng ai phnhn hay yêu thích nhng cái khca trn tc và không khát vng mt
h
nh phúc bt dit. Thánh Grêgôriô gi thế là yêu cái đói, cái khmà không thiết cái no, cái
s
ướng.
L
y Chúa Giêsu! Xin giúp con biết và mưu tìm hnh phúc tht. Xin dy con vng tâm chiến đấu
v
i tình dc, vi tái và vi chính mình con. Xin cho con biết vui chu cho nhn nhc tt c
nhng thng khca đời để đáng dphn vinh hin cùng Chúa trên nước tri.

 

[24] Ps. XXIV, 17
[25] Ps. LXV, 12
[26]
II Cor. V, 4

 

Trích từ Gương Chúa Giêsu,

IMPRIMATUR
Saigon, 25-5-1965
F.X. Tr
n-Thanh-Khâm
Vic. Gen.

Check Also

Ngày thứ hai mươi mốt (21): LÒNG THỐNG HỐI

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 21 — …