Home / Đọc&Gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu / Ngày thứ hai mươi bốn (24): NGÀY CÔNG PHÁN (Phán xét chung)

Ngày thứ hai mươi bốn (24): NGÀY CÔNG PHÁN (Phán xét chung)

Chuyên mục
Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng:
Gương Chúa Giêsu

— Ngày 24 —

TUẦN IV, MÙA VỌNG

Chương 24

NGÀY CÔNG PHÁN (Phán xét chung)

Tài phán chí công
Trong mi lúc, Bn hãy nhluôn đến chung cánh ca Bn và hãy tưởng tượng như Bn đang
ph
i đứng trước VTài phán chí công. Không gì giu được mt Ngài. Ngài không chu hi l
cũng không cho kháng án. Ngài sẽ đoán xtheo lut phép ca công bình.
Th
ường khi gp mt người đang gin bn cũng đã s, nếu thế, đầy ti li và ngây ngô như Bn,
B
n sthưa thế nào vi Chúa là Đấng thu hết ti li Bn?
Th
ế sao Bn chưa dn dp để chngày chu công phán, ngày đó không còn ai có thbin h,
bào ch
a giúp ai, mt chphn ai người y phi tlo.
Gi
ờ đây, vic làm còn có công, khóc còn có người thương, kêu còn có người nghe, sám hi còn
đền ti được và ra được linh hn.
Ng
ười nhn nhc vn có thbiến trn tc thành mt Luyn ti lâu dài và đim phúc. Vì lúc b
nhc nhã, họ đau đớn vì li người ta hơn là vì mình phi lăng nhc, hvui lòng cu nguyn và
th
c tình ththa nhng người mt lòng mình, hkhông ngi xin người khác ththa cho mình,
h
sn lòng khoan dung hơn gin oán, hhà khc vi mình và cgng bt xác tht tùy phc lý
trí.


Khhình
Thà gt ra ti li và khtrthói hư ngay bây gicòn hơn đợi đến trong kiếp sau.
Th
c, chính ta đã tla di mình, mi khi ta yêu chiu thân xác mt cách quá đáng!
Lò l
a nóng bng kia dành để đốt ti ta chcòn đốt gì?
Gi
ờ đây càng tdung th, càng chiu theo nhc thsau này càng phi pht nng, càng cht thêm
c
i cho la ha ngc.
C
ơ thnào đã phm ti nhiu hơn, cơ thể ấy sphi chu pht dhơn.
Trong
đó, bn biếng lười sbnhng mũi dùi đâm chc, người mê ăn sphi đói, khát không
t
ưởng tượng được.
Ở đó, người dâm đãng và đam mê nhc dc sbngâm trong du thông bng và la sinh diêm
khó ng
i. Người ghen ghét, trong lúc cường độ dau kh, stru trếu như chó di.
Không t
i nào là không có hình pht riêng.
Chính trong
đó người kiêu hãnh sphi đủ thnhc nhã và người hà tin sphi túng nghèo đến
cùng
độ.
M
t giờ đau khtrong đó còn khó chu hơn mt thế khãm mình đền ti hà khc nht.
Trong
đó, ti nhân không được mt phút nghngơi, mt li an i chkhông phi như ở đời, đau
kh
còn có lúc được xoa du và còn được chúng bn an i.


Phn thưởng
Vy, giờ đây, Bn hãy lo lng và đau đớn vì ti li Bn, để ngày công phán, Bn được vng chc
v
i người lành.
“Ngày
đó người lành sẽ đứng lên vng chc trước mt nhng người xưa kia đã tng uy hiếp và
coi r
h”. [32] Ai ngày nay khiêm tn chu người đời xét đoán, lúc y sẽ đứng lên đoán xh.
Lúc
y người khiêm tn và khó nghèo sẽ được tin tưởng rt nhiu, còn người kiêu hãnh sphi
s
hãi mi mt.
Lúc
đó người ta mi biết nhng ai đã biết chu tiếng khdi và chu khinh rvì Chúa Kitô là
h
ơn.
Lúc
đó, mi đau khchu cho nhn nhc sẽ đem li vui sướng và “mi người dsphi câm
mi
ng li”. [33] Lúc đó, người đạo đức svui mng và người ác sphi bun t.
Lúc
đó, thân xác bcm hãm xưa snhy mng hơn là lúc được nâng niu chiu chung.
Lúc
đó, chiếc áo thô sta sáng, còn nhng la là lng ly smt bóng.
Lúc đó, xó lu tranh còn đáng quí hơn gác tía, lu vàng.
Lúc
đó, lòng nhn nhc vng chc còn có li hơn tt cuy quyn thế tc.
Lúc
đó, đức vâng li đơn tht còn đáng khen hơn mánh khóe nhà ngh.
Lúc
đó, mt lương tâm trong sch và thng thn còn đem li vui mng hơn là khoa triết hc uyên
bác.
Lúc
đó, lòng khinh chê ca đời sgiá trhơn tt ckho tàng trái đất.
Lúc
đó, mt kinh đọc st sng còn yên i bng my ba tic linh đình.
Lúc
đó, nín lng còn vui hơn đã nói nhiu.
Lúc
đó, mt vic làm tt còn giá trhơn ngàn li nói đẹp.
Lúc
đó, mt đời sng khhnh, mt vic đền ti hà khc li dchu hơn tt cthú vui trên mt
đất.


Giây phút định đot
Giờ đây, Bn hãy tp chu nhng đau khnhỏ để lúc đó khi phi chu nhng đau khln.
B
n hãy thtrước xem, lúc đó Bn schu được bng nào?
N
ếu ngày nay Bn chu được ít quá thế thì nhng khhình muôn kiếp Bn chu thế nào được?
N
ếu ngày nay Bn bt nhn trước mt đau khnhnh, thế hình khha ngc sau này Bn chu
th
ế nào?
B
n hãy tin chc, không khi nào Bn được vui vcả đôi đàng: nhàn hưởng vi trn tc và đồng
tr
vi Chúa Kitô trên tri.
B
n ở đâu khi Bn không hu din trong Bn?
Gi
thttrước ti nay Bn đã được sng gia danh vng và khoái lc, nhưng nếu Bn phi chết
ngay bây gi
: tt cnhng cái đó ích gì cho Bn?
T
t cchlà phù vân, tryêu mến và phng thmt Chúa.
Người tn tâm mến Chúa không sccái chết, ckhhình, cphán xét, cha ngc. Vì lòng
m
ến hoàn toàn là li vng chc đưa họ đến cùng Chúa.
Còn ng
ười đui theo thú vui ti li, hschết và công phán có lgì?
Nh
ưng githlòng mến Chúa trong Bn chưa đủ giBn khi phm ti, thì lòng sha ngc li
có th
giúp ta xa lánh nó.
Ai không th
c tâm kính sChúa, người đó không thbn lâu trong điu thin và schóng ngã
vào c
m by ca ma qu.


SUY NIM
Li Thánh Augutinh “Thiên Chúa nhn ni vô cùng vì Người hng hu”.
Nh
ưng sau nhng ngày nhn ni đã đến ngày công bình, ngày thnh n: ngày đó mi người phi
ra tr
ước mt Chúa để thanh toán vhành vi và tư tưởng mình.
Tr
ước mt Ngài không còn bí mt nào không btiết l, không ti nào không bpht cũng như
không công nào không thưởng.
Bao lâu còn s
ng, ta còn có thể định đot ly cho ta mt kiếp may hay mt vn ri, nhưng mt
điu không bao ginên quên là: bên kia mkhông còn phi là lúc để thng hi na.
L
y Quan xét ti cao ca người sng và người chết! Khi con chết, Chúa squyết định vsphn
đời đời ca con. Xin Chúa hãy nhChúa cũng là Chúa cu chuc con. Cũng như ti con phm
đến đức công bình Chúa thì nhng thương tích Chúa cũng kéo được lòng khoan dung Chúa.
Chúa hãy nhìn l
i nhng thương tích và máu Chúa đã đổ ra để ra con mà giơ tay khoan hng
cho con trong giây phút
đáng sợ ấy.

 

[32] Sap. V, 1
[33] Ps. CVI, 42

 

Trích từ Gương Chúa Giêsu,

IMPRIMATUR
Saigon, 25-5-1965
F.X. Tr
n-Thanh-Khâm
Vic. Gen.

Check Also

Ngày thứ hai mươi mốt (21): LÒNG THỐNG HỐI

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 21 — …