Home / Đọc&Gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu / Ngày thứ hai mươi (20): TÌM THANH VẮNG VÀ THẦM LẶNG

Ngày thứ hai mươi (20): TÌM THANH VẮNG VÀ THẦM LẶNG

Chuyên mục
Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng:
Gương Chúa Giêsu

— Ngày 20 —

TUẦN III, MÙA VỌNG

Chương 20

TÌM THANH VẮNG VÀ THẦM LẶNG

 


Tinh thn khut tch
Bn hãy tìm girnh để lo vic riêng và hãy suy đến ơn Chúa luôn:
Hãy b
nhng truyn tò mò. Hãy chung đọc nhng sách có sc xúc động tâm hn hơn nhng
sách ch
làm bn trí óc.
Hãy b
t nhng câu nói dư tha, nhng cuc ngao du vô ích, hãy bt tai trước nhng tin tc và dư
lun, như thế bn skhông thiếu girnh để suy gm hn hoi.
Các b
c đại thánh cũng đã hết sc, tránh truyn vãn vi đời và chỉ ưa phng thChúa trong
khu
t tch.

Thm lng vi Chúa
Cnhân nói: “Không ln nào gia đám đông ra vmà tôi không thy mình sút kém”. [20] Cái đó ta
c
ũng thường tnghim mi khi trò chuyn lâu vi chúng bn.
Nín l
ng thế nào cũng dhơn nói mà không nói quá.
n khut trong nhà, thế nào cũng dhơn ra ngoài mà giữ được hn hoi.
Ai mu
n sng mt đời sng ni tâm và tinh thn, phi theo gương Chúa Giêsu tránh xa nhng
đám đông người.
Không thích tr
m tĩnh, chdvng chc khi phi tiếp xúc vi đời.
Ngài nín l
ng, chdnói cho chín chn được.
Không vui lòng tùng ph
c, chdgiữ được chc vcao hn hoi. Không biết vâng li đừng hòng
ch
huy được cho ra trò.


Bo đảm ca thánh nhân
Chai nếm được sng khoái vng chc bng người có lương tâm tt.
Nh
ưng các Thánh càng vng chc, càng kính sChúa. Và du ni tiếng nhân đức và giu ơn
s
ng, các Ngài không kém thvà cn phòng trong cách sinh hot.
V
ng chc ca người ti li ti kiêu ngo và phô trương: cái đó kết cc chỉ đánh la chúng.
Đừng tcho mình là vng chc ở đời này, Bn ! Du cho Bn được tiếng là mt thày Dòng tt
hay
n sĩ đạo hnh.


Cái phá hoi an bình
Thường nhng ai được đời cho là đại thánh, li hay lâm phi cái nguy hi ln: Tph.
V
i nhng người đó đôi khi phi cám d, hay phi cám dluôn, li có li để hkhi thy mình
v
ng chc mà sinh tph: và đi tìm yên i bên ngoài mt cách điên di.
Đừng mong tìm vui thú chóng qua, đừng bân tâm vì ca thế tc, lương tâm bn sẽ được trong
s
ch biết my.
Gt bnhng lo toan vô ích để chnghĩ đến Chúa, tin tưởng vào Chúa, Bn sbình an và thư
thái biết my!


Sám hi
Chng ai đáng Chúa an i, nếu không biết thành tâm sám hi.
Mu
n cm được ơn sám hi – sám hi đến chy nước mt lòng – hãy vào trong phòng, tiu tr
mi tiếng n ào thô tc như li Thánh Kinh: “Du khi nm ng, Bn cũng đừng thôi gic lòng
th
ng hi”. [21] Trong phòng riêng, Bn stìm thy cái đã mt khi ngoài.
C
ăn phòng êm du cho nhng ai biết luôn trong đó, nhưng bun chán cho nhng ai không biết
gi
hn hoi.
N
ếu khi mi nhp tu, Bn biết yêu quí và canh ginó, strnên bn thân và là ngun yêu i êm
d
u nht ca Bn.


Li ích ca thm lng
Chính trong thm lng và yên hàn mà linh hn đạo đức tiến bnhiu, vì trong đó htìm ra được
nh
ng bí nhim tàng n ca Thánh Kinh.
Trong
đó hgp được nhng sui nước mt: htm gi sut đêm trong đó và càng sng xa tiếng
n ào ca thế tc hcáng kết cht mt thiết vi Chúa To thành.
Ai t
bit bn bè thân thích, Chúa và các thiên thn sẽ đến cùng h.
Thà náu m
t nơi mà chuyên lo phn ri, còn hơn làm được phép lmà lãng quên chính mình.
Th
c đáng khen mt tu sĩ ít khi ra ngoài, tránh con mt người đời và cũng không mun nhìn đến
h
.


Vui qua, su ti
Cn chi phi nhìn nhng cái su Bn không được phép nhìn?
Đời mau qua và nhng tham vng ca đời cũng mau qua. [22] Tình dc mun xui ta đi đây đó. Nhưng lúc trvta mang theo được cái gì? Phi không, mt
gánh n
ng cho lương tri và ri rít cho tâm hn?
Đi vui, vbun; vui chiu hôm trước, bun sáng hôm sau.
Cái vui c
a nhc dc đều thế đấy: nó nhp tâm thì dchu, nhưng rt cc, chính nó li làm tn
th
ương và sát hi ta.
Còn gì
nơi khác mà không có nơi nhà?
Tr
ước mt con cũng có tri, có đất, có mi cht lượng.
C
a đời hết thy không do nhng cái đó cu thành sao?


Bình an thc
Khp gm tri này, bn có thy đâu được cái gì bn bvng chc lâu không?
Có khi b
n tưởng sẽ được hoan toàn tha mãn, nhưng… cái tha mãn y không bao gibn đạt
được.
Gi
sbn nhìn được tt csvt hin hu: hi cái nhìn đó đã có ích gì?
Hãy ng
ước mt lên tri nhìn vào Chúa và xin Người ththa mi ti li và sơ sut cho bn.
C
a đời hãy để cho đời, Bn, Bn hãy chuyên lo nhng điu Chúa răn dy.
Hãy
đóng kín ca phòng li và mi Chúa Giêsu chí ái đến vi Bn.
Hãy
li vi Chúa trong phòng, vì bn không tìm đâu được yên hàn hơn.
Đừng ra ngoài, cũng đừng mng tai nghe tiếng nhn nhp ca đời, Bn sbo toàn bình an tht
cho tâm h
n.
Lúc nào B
n li mong nghe tin tc, lúc y lòng Bn sbt đầu xao xuyến.

SUY NIM
Thm lng bên ngoài chưa đủ làm cho tâm hn được yên tĩnh, còn cn phi thanh vng bên
trong.

Nó hti mt tinh thn trm mc và suy gm.
M
t tâm hn xa lìa vui thú giác quan, bưng tai trước n ào ca thế tc, sgp được tha mãn
thanh tao trong Chúa!
Trong thanh v
ng, hsng động, hhô hp trong tình yêu Chúa Kitô.
H
quên tt cả để chnhmt mình Chúa.
H
nc nvi Chúa vì bao li lm.
Gi
thcó nghĩa vphi gia tiếng n ào ca thế tc, hli thiết lp mt thanh vng trong
lòng h
, trong đó hcũng được tha mãn cho lòng trí h.
L
y Chúa, bao gicon mi được quen lơn vi tch mc, thanh vng, nguyn gm?
Con phàn nàn vì
đã nói quá nhiu vto vt và làm quá ít cho Chúa! Ly Chúa hãy đến – Chúa
lòng con m
ến duy nht, trung tâm đim và đối tượng ca lòng con! – hãy đến cho lòng con được
h
ưởng tôn nhan Chúa hãy đến để nói vi lòng con và bo cái gì Chúa mun.
Bao gi
màn che thi gian mi hxung, để con xem thy cái con xin? Bao gicon mi gp
được ca con đang tìm? Bao gimi ti được Đấng con yêu mến? Ly Chúa!

 

[20] Seneca Ep. 7
[21]
Ps V, 51
[22] Gioan II, 17

 

Trích từ Gương Chúa Giêsu,

IMPRIMATUR
Saigon, 25-5-1965
F.X. Tr
n-Thanh-Khâm
Vic. Gen.

Check Also

Ngày thứ hai mươi hai (22): NHỮNG ĐAU KHỔ Ở ĐỜI

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 22 — …