Home / Tin Tức / Cha Luis Francisco Miranda Rivera, O. Carm. thêm một Giám Mục mới Dòng Cát Minh.

Cha Luis Francisco Miranda Rivera, O. Carm. thêm một Giám Mục mới Dòng Cát Minh.


Ngày 16 tháng 5, năm 2020. Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Cha Luis Fransico Miranda Reivera, O.Carm. một linh mục Dòng Cát Minh làm giám mục địa phận Fajardo-Humacao, Puerto Rico.

Cha Luis Francisco sinh ngày 22 tháng 1 năm 1954 tại Santurce, Puerto Rico. Ngài nhập Dòng Cát Minh và khấn lần đầu ngày 15 tháng 8 năm 1980, học thần học tại Giáo hoàng Học Viện Salamanca (Tây Ban Nha), học thêm về Tu Đức và sau đó được thụ phong linh mục ngày 14 tháng 9 năm 1984.

Lễ tấn phong giám mục của Cha Luis Francisco Miranda Rivera, O. Carm., Giám mục Giáo phận Yunque, Fajardo-Humacao, được cử hành lúc 10 giờ, ngày 15 tháng 8 năm 2020, Lễ trọng thể Đức Mẹ Maria.
Do ảnh hưởng của đại dịch Coronavirus COVID-19, và để tôn trọng các biện pháp của cơ quan y tế, lễ tấn phong được tổ chức tại cung thể thao Marcelo Trujillo Panisse, thành phố Humacao.
Đức Cha Roberto Octavio González Nieves, Tổng Giám mục Địa phận San Juan, chủ tế lễ tấn phong giám mục. Đức Tổng Giám mục Ghaleb Moussa Abdallah Bader, Đại diện Tông tòa tại Puerto Rico, đã đọc sắc lệnh của Đức Thánh Cha Phanxicô.
Đức Cha Eusebio Ramos, Giám Quản Tông Tòa Giáo Phận Fajardo-Humacao, phụ trách việc giới thiệu thành phần tham dự thánh lễ bao gồm: Giám Mục đoàn tại Puerto Rico, các cơ quan dân sự, sự hiện diện của Dòng Cát Minh, do Cha Jorge Luis Rivera Maldonado, O.Carm., bề trên Phụ Tỉnh Antilles, và là người thay mặt toàn thể Dòng đọc lời chúc mừng của Cha Tổng Quyền Cha. Míceál O’Neill, O.Carm.
Các cộng đoàn giáo xứ Dòng Cát Minh gồm giáo xứ Añasco, Mayagüez, Ciales, Morovis, Santa Teresita và cộng đoàn Luis Llorens Torres, đã hiện diện trong thánh lễ tấn phong.


Trong bài huấn từ cuối cùng, vị tân giám mục xin lòng nhiệt thành tông đồ của tiên tri Êlia đồng hành cùng giáo phận ngài (xem 1 Các Vua 19,7-8), và ngài cũng đề cập năm nay cũng là năm kỷ niệm 40 năm ngài khấn Dòng Cát Minh và kỷ niệm 100 năm Dòng Cát Minh hiện diện tại Puerto Rico.


Ngài mời gọi tất cả những người hiện diện trở thành một “Giáo hội đi ra ngoại biên”, sẵn sàng hoạt động trong việc truyền bá Phúc âm hóa, và bằng sự hiệp thông tông truyền, làm cho Nước Thiên Chúa trở nên hữu hình. Ngài ước mơ về một giáo phận hiệp nhất, nơi mọi người cảm thấy được hòa nhập, và trong đó mỗi người, trong ơn gọi cụ thể của mình (giáo dân, tu sĩ và giáo phận) giúp cho Dân Chúa lớn mạnh. Như một thách thức, ngài nhấn mạnh ngài mong muốn phục vụ và lắng nghe mọi người, và ước muốn thành lập một Dòng Kín Nữ Cát Minh tại đây cũng như mở rộng các cộng đoàn Dòng Ba Cát Minh. Ngài thúc đẩy Giáo Hội địa phương và hoạt động, thông qua linh đạo hiệp thông, với phong trào đại kết của đất nước Puerto Rico.

Theo citoc.info

Check Also

THÁNH LỄ MỪNG KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH DÒNG CÁT MINH

Trong tinh thần hiệp hành, củng cố và gia tăng sự kết nối giữa các …